Trivslen på elevhjem skal forbedres

Det halter med trivslen på de grønlandske elevhjem. Derfor forventer Naalakkersuisoq for Uddannelse, Doris Jakobsen, at fremsætte et ændringsforslag til Inatsisartutlov om folkeskolen på efterårssamlingen 2017, der skal medvirke til at skabe trivsel og tryghed på elevhjemmene.
Ændringsforslaget kommer i kølvandet på Børnetalsmandens rapport fra Tasiilaq og den tidligere udarbejdede Redegørelse om Skolehjem, der begge giver et billede af, at forholdene på elevhjemmene trænger til et markant løft.
”Jeg er, især efter at have læst Børnetalsmandens rapport fra Tasiilaq, dybt bekymret for eleverne og deres trivsel på elevhjemmene. Hvert år må mange bygdeelever forlade deres vante omgivelser, fordi de ikke kan tilbydes skolegang i deres egen bygd. Det ligger mig derfor meget på sinde, at disse elever tilbydes trygge, rare og faste rammer, fysisk såvel som socialt, så de kan vokse op og udvikle sig til harmoniske og selvstændige individer”, udtaler Naalakkersuisoq for Uddannelse Doris Jakobsen.
Ændringsforslaget skal, blandt andet, gøre det muligt for Naalakkersuisut og kommunerne at samarbejde om at opstille en række regler og minimumskrav for elevhjemmene i forhold til de fysiske og pædagogiske rammer samt personalenormeringer. Dette skal medvirke til at skabe den ønskede trivsel og tryghed for eleverne, og dermed give dem en bedre skolegang og fremtidsmuligheder.

For yderligere information, kontakt Ministersekretær Rosa Thorsen, rosat@nanoq.gl, + 299 34 5702