De nordiske samarbejdsministre mødtes til årets første møde den 9. februar i Oslo

Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk samarbejde, Agathe Fontain deltog i årets første ministermøde den 9. februar i Oslo.

Norge har som formand i 2017 sat Nordens samarbejde med EU som øverst i deres samarbejdsprogram. Norden har mulighed for et stærkere politisk samarbejde i forhold til EU. Hertil kommer, at Norden har behov for et godt samarbejde, når EU direktiver skal gennemføres nationalt, således at man kan undgå at EU lovgivning skaber nye grænser i Norden.

Naalakkersuisoq Agathe Fontain understregede på mødet, at det nordiske samarbejde er en naturlig del at Grønlands udenrigspolitik, og at Grønland har en interesse i at deltage i den nordiske dialog om samarbejdet med Europa. Grønland har fra tidligere, gode erfaringer med Nordisk støtte i sagen om salg af sælskind, og der vil også være områder, hvor nye EU direktiver får indflydelse på retstilstanden i Grønland.

Der var på mødet enighed om, at det er vigtigt, at relevante EU spørgsmål tages på de enkelte ministerråds dagsordener.

På mødet vedtog samarbejdsministrene rammerne for Nordisk Ministerråds budget for 2018. Man drøftede ligeledes det igangværende arbejde om fornyelsen af Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram.

”Grønland deltager aktivt i det nordiske samarbejde gennem en lang række ministerråd og nordisk råd samarbejdet, og de arktiske projekter er af stor betydning for vores forberedelse af arbejdet i Arktisk Råd” udtaler Naalakkersuisoq Agathe Fontain.

Jeg havde på mødet også lejlighed til at orientere om det formandskabsprojekt om biodiversitet på havbunden som Naturinstituttet gennemfører ved Østgrønland i disse år. Sammen med projektet om Grønlands Naturforvaltning under Departementet for Fiskeri og Fangst, er det projekter, som kun har været muligt gennem det nordiske samarbejde” slutter Agathe Fontain.

For yderligere information, venligst kontakt Ministersekretær Nauja Møller nmoe@nanoq.gl tlf. +299 582654, eller Seniorrådgiver, Jørgen S. Søndergaard jss@ghsdk.dk tlf: +45 32833838

Fra venstre, Ambassadør, Krister Bringéus (Sverige), Nordisk Ministerråds Generalsekretær, Dagfinn Høybråten (Norge), Nordisk samarbejdsminister, Frank Bakke-Jensen (Norge), Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde, Agathe Fontain, Nordisk Samarbejdsminister, Nina Fellman (Åland), Nordisk Samarbejdsminister, Karen Ellemann (Danmark), Nordisk Samarbejdsminister, Kristján Þór Júlíusson (Island), Nordisk Samarbejdsminister, Anne Berner (Finland).