Brug af lokal viden skal resultere i bedre nationale løsninger

Frustrationer bygget op ikke bare i den seneste tid, men over en længere tid, hvor befolkningen i Qeqertarsuaq føler sig overset og ignoreret af resten af Grønland kulminerede i borgermødet den 7. januar i byens medborgerhus.

Borgermødet i Qeqertarsuaq der havde omkring 80-100 fremmødte bød på mange fakta om trafiksituationen i Qeqertarsuaq.  ”Al den information som vi have fået af befolkningen i Qeqertarsuaq og resten af Grønland skal struktureres og tages op som en orientering i Naalakkersuisut.” siger Múte B Egede, Naalakkersuisoq for infrastruktur.

Borgergruppen fremlagde deres to protestskrivelser, der blev budt velkommen og kvitteret med mulige løsningsmodeller, der blandt andet indeholdt en plan for etablering af en regional landingsbane i Qeqertarsuaq.

Sejllads i høje dønninger

Qeqertarsuaq ligger omkring 100 km fra Ilulissat, der er trafikknudepunktet i nord. Ved sejlads har man et problem med meget store dønninger, da Disko Øen jo ligger ude i Davis Strædet. Sejladserne skaber utryghed, når sejladsen sker med Targabådene, der ikke overstiger 44 fod/14 meter i længde. Ønsket i Qeqertarsuaq er anløb både fra nord og syd med Sarfaq Ittuk, der er på 73 meter. Derved skulle en mere sikker påstigning sikres, et problem der også påpeges af beboerne i Qeqertarsuaq. Der er for tiden undersøgelser af hvilke konsekvenser det vil medføre at ændre på ruten for Sarfaq Ittuk.

Langsigtet trafikpolitiske løsninger

Blandt deltagerne i borgermødet blev det påpeget at det var nødvendigt med længere trafikpolitiske tiltag, der er udenfor partipolitiske hensyn. Múte B Egede påpeger at der ved igangsættelser af fremtidige forhandlinger af servicekontrakter bør indføres høringsprocedurer med befolkningen, som minimum.

For yderligere oplysninger, kontakt ministersekretær Jane P. Lantz på mobil +299  59 79 09 eller e-mail japl@nanoq.gl