Uddannelse til studerende og fagpersonale om vold mod børn

Departementet for sociale anliggender, familie, ligestilling og justitsvæsen igangsætter i 2017 en række uddannelsesforløb for fagpersoner og studerende på særligt social- og sundhedsområdet. Formålet med uddannelsen er at klæde fagpersoner på til at forebygge, at børn skal vokse op med vold i hjemmet og leve med følgevirkninger efter vold.

Uddannelsen vil give de studerende og fagpersonerne den nyeste viden om vold i nære relationer og søge at skabe et fælles fundament og en fælles forståelse af voldsproblematikken, så offentligt fagpersonel på tværs af faglige og organisatoriske skel blive bedre til at samarbejde om at opspore og gribe ind i sager om vold mod børn.

”Bekæmpelse af vold er et samfundsansvar, og som samfund skal vi forholde os til problemet. Tidlige og tværfaglige indsatser er afgørende for at yde den nødvendige hjælp til voldsudsatte og bryde voldspiralen. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner har viden og faglige værktøjer til at handle i sager om vold”, udtaler naalakkersuisoq for sociale anliggender, familie, ligestilling og justitsvæsen, Sara Olsvig.

Uddannelsesforløbene er led i implementeringen af Naalakkersuisut’s strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 og bygger videre på andre uddannelsesindsatser; bl.a. Projekt Kattunneq, der har til formål at styrke indsatsen mod partnervold gennem erfaringsudveksling og opkvalificering af frivillige på krisecentre.

”Det er vigtigt at forstå, at vold i hjemmet er en kompleks størrelse, der ofte kræver, at flere faggrupper arbejder sammen om problemerne. Det er positivt, at vi med strategien mod vold arbejder hen mod en mere helhedsorienteret indsats, og at vi skaber nye tilbud, der kan tage fat om problemerne fra flere sider”, slutter Sara Olsvig.

Uddannelsesforløbene vil i første omgang finde sted i Nuuk og Ilulissat, da disse byer bl.a. huser lærer-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelser samt Socialpædagogisk Seminarium m.m. Første uddannelsesforløb starter d. 29. marts i Nuuk.

Strategien mod vold 2014-2017 kan findes på www.naalakkersuisut.gl

Kontakt for yderligere information: Specialkonsulent, Torben Weyhe, E-mail: twey@nanoq.gl, Tlf. 34 66 43