Naalakkersuisut ønsker konstruktiv dialog om udfordringerne på socialområdet

I en pressemeddelelse d. 22. januar skriver socialudvalgsformand i Kommune Kujalleq, Karla Egede Bisgaard, at Ole Mølgaard Motzfeldt, der er kommunalbestyrelsesmedlem i kommunen for IA, fremfører usande og udokumenterede påstande i Nuuk TV om forholdene i kommunens socialforvaltning. Endvidere beklager Karla Egede Bisgaard, at jeg, som naalakkersuisoq for sociale anliggender, støtter hans udtalelser.

Lad mig indlede med at sige, at jeg gerne støtter Ole Mølgaard Motzfeldts udtalelser om, at der er massive udfordringer på området for udsatte børn i Kommune Kujalleq, og at de lokale politikkere bør erkende disse udfordringer og samarbejde om at sætte initiativer i gang, der kan forbedre situationen.

Den 18. april 2016 henvendte Kommune Kujalleq sig til Departementet for sociale anliggender og anmodede om assistance i forbindelse med den problematiske situation på området for udsatte børn. I forlængelse heraf sendte departementet tre medarbejdere fra Den centrale rådgivningsenhed til Qaqortoq og Narsaq for dels at bistå kommunen i de mest akutte sager og dels skabe overblik over situationen.

Da rådgivningsenheden ankom, kunne medarbejderne blandt andet konstatere, at der var flere bortkomne børnesager i Narsaq, som kommunen ikke kunne fremskaffe. Rådgivningsenheden har over et halvt år i 2016 haft mellem 2 og 6 medarbejdere udstationeret i Qaqortoq og Narsaq. Gennem hele indsatsperioden var der mangel på ressourcer i forvaltningen, hvilket medførte, at rådgivningsenhedens primært måtte fungere som vikarer frem for at arbejde med sagsgenopretning og organisering af forvaltningens sagsbehandling.

Den 25. maj 2016 indgik Kommune Kujalleq og Departementet for sociale anliggender en forpligtende samarbejdsaftale, som blandt andet indbefattede, at kommunen skulle fremsende en organisationsplan, hvori sagsbehandlerne skulle sikres den nødvendige faglige vejledning og supervision fra ledelsen. Departementet afventer fortsat – efter mange rykkere – at modtage organisationsplanen, ligesom der generelt kun er handlet på nogle få punkter i samarbejdsaftalen fra kommunens side.

Yderligere skal det bemærkes, at det sociale sektortilsyn har konstateret alvorlige mangler i kommunens forvaltning på børn og ungeområdet, der kan indebære direkte risiko for udsatte børns liv og helbred. Dette forhold har betydet, at det sociale sektortilsyn har foretaget et ekstraordinært opfølgende tilsyn i Kommune Kujalleq i januar 2017 med henblik på at følge forvaltningen af området tæt.

Det er på baggrund af ovenstående dokumentation af forholdene, at jeg opfordrer kommunen til at erkende problemerne og samarbejde om løsninger.

I Naalakkersuisut glæder vi os over, at kommunen har opnormeret på området og afsat en ekstrabevilling. Det er skridt i den rigtige retning og giver håb om, at kommunen i bund og grund er bevidst om den alvorlige situation, så vi kan arbejde frem mod at finde løsninger i fællesskab.

Med venlig hilsen

Sara Olsvig

For yderligere information kan kontaktes: Ministersekretær, Nina Jul Larsen Tlf. 34 66 38 E-mail: nina@nanoq.gl