RG kan påmønstre mandskab som Svend C

Ejerne af den nye og største trawler i Grønland, Svend C, er påskønnelsesværdige, idet de udviser et godt eksempel på, at trawlerens besætningsmedlemmer kan udelukkende være hjemmehørende fiskere og officerer, med få undtagelser, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Hans Enoksen.

Den 83 meter lange og 18 meter brede Svend C anløb Nuuks havn, fredag, den 27. januar, med 24 besætning ombord.

Ejerne af Svend C, Sikuaq Trawl, må som foregangsmænd påvirke andre rederier, eksempelvis Royal Greenland. Ejerne af den store trawler har overfor mig understreget, at de ikke har problemer deres besætning, selv om størsteparten af besætningsmedlemmer er hjemmehørende fiskere og officerer.

Hvorfor kan et rederi, som er ejet af det offentlige, ikke løfte opgaven, ligesom Svend C, spørger Hans Enoksen.

Såfremt trawlerrederierne i Grønland, især Royal Greenland, fortsat mangler kvalificerede fiskere og officerer, bør maritimskolerne styrke deres pensum for disse, så udenlandske besætningsmedlemmer ombord i de grønlandske trawlere begrænses i fremtiden.

Maritimskolerne er etableret for at dække behovet af hjemmehørende fiskere og officerer i fremtiden. Hvorfor bliver man ved med at uddanne fiskere og officerer, vel vidende, at de ikke kan blive besætningsmedlemmer i det offentligt ejede trawlere. Jeg mener, at det er på tide, at Royal Greenland ansætter flere hjemmehørende officerer, understreger Hans Enoksen.

Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst sagde den 26. januar 2017, at dispensationen fra regler for Selvstyrets bekendtgørelse fra 2011 om bemanding af grønlandske fiskefartøjer må ophøre.

Ifølge bekendtgørelsen må officererne ombord på et fartøj, der er over 24 meter langt, være på mindst 60 procent af besætningen, som har folkeregister adresse i Grønland, og har haft folkeregister adresse i Grønland i hele de forudgående to kalenderår.

Følgende besætningsmedlemmer betragtes som officerer; skipper, styrmænd, kok/hovmester, trawlbas, fabriksleder og fabriksformand.

Vi kan ikke blive med at dispensere fra den gældende bekendtgørelse, hvor udenlandske fiskere bliver hyret i grønlandske fiskefartøjer, mens der i landet findes arbejdsdygtige unge, som sagtes kan hyres ombord i fiskefartøjerne, sagde Hans Enoksen.

Ifølge finansloven for 2017 afsættes der 6,2 millioner kroner til Grønlands Maritime Skole.

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: jio@nanoq.gl