GFLK flyttet til Departementet for Fiskeri og Fangst

I forbindelse med den nye koalitionsaftale den 27. oktober 2016 blev der indgået en ny aftale om ressortomlægninger.

I den nye aftale ændredes ressortområdet Grønlands Fiskeri Licens Kontrol, GFLK´s, placering fra Departementet for Finanser og Skatter til Departementet for Fiskeri og Fangst, fra den 1. januar 2017.

GFLK, som har omkring 60 ansatte, og som får bevilget 23,8 millioner kroner, har blandt andet til opgave at forestå kontrol og overvågning af fiskeri, fangst og jagt indenfor kystnært fiskeri, havgående og udenlandsk fiskeri.
GFLK har endvidere som hovedmålsætning at sikre overholdelse af Grønlands Selvstyres fiskerilovgivning og herunder også de regler, som udstedes i henhold til bilaterale fiskeriaftaler eller i medfør af Grønlands deltagelse i internationale organisationer eller tiltrædelse af internationale konventioner om udøvelse af fiskeri.

Ressortområdet, GFLK, blev flyttet til Departementet for Finanser og Skatter fra Departementet for Fiskeri og Fangst i starten af 2016.
Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: jio@nanoq.gl