Ny kontrolstruktur for fiskeri og jagt på vej

Der er lagt op til en ny kontrolstruktur, og der er udarbejdet en kontrolplan, som jeg forstår i skal gennemgå på dette årsmøde. Vores kontrol bliver blandt andet baseret på risikobaseret kontrol, det sagde Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Hans Enoksen, den 16. januar 2017, til Grønlands Fiskeri Licens Kontrol årsmødedeltagere.

Grønland Fiskeri Licens Kontrol har årlige møder. Der er omkring 60 medarbejdere i GFLK.

Hans Enoksen understregede i sin tale, at risikobaseret kontrol består i, at man identificerer de områder, hvor der er størst sandsynlighed eller risiko for at reglerne ikke overholdes, eller der hvor der er størst gevinst ved ikke at overholde reglerne. Identifikationen af sådanne områder sker på baggrund af jeres erfaringer, jeres rapporter, de data i indsamler og de data som erhvervet indsender.

En ny kontrolstruktur og kontrolstrategi stiller også krav til en god uddannelsesmæssig baggrund og erfaringer. Efteruddannelse er også vigtig, idet der sker stor udvikling ikke blot inden for erhvervet og lovgivningen. Jeg er derfor også glad for at høre, at netop et nyt uddannelseshold tager fat på den 2-årige kontroluddannelse.

En anden væsentlig faktor er også de krav til garanti for bæredygtig udnyttelse som udlandet stiller, hvis vi skal kunne eksportere og sælge vores produkter uden for Grønland.

Her er for eksempel MSC-certificering af rejefiskeriet og andre fiskerier en vigtig ting. Internationalt er det vigtigt, at man kan have tillid til at Grønland har styr på udnyttelsen af de levende ressourcer, og især dem som vi deler med vores nabolande i Nordatlanten.

Kontrolstrukturen og kontrolplanen kommer til at stille større og større krav til jeres fleksibilitet og især jeres samarbejdsevner. Jo bedre samarbejde man har i en afdeling jo bedre og mere effektiv er den.

Fleksibiliteten vil blandt andet bestå i at uanset om du anser dig for at være jagtbetjent, fiskerikontrollør eller observatør skal du kunne påtage dig at hjælpe til under en kontrolkampagne, eller selv at foretage kontrolhandlingen, hvad enten det drejer sig om kontrol med fangst eller fiskeri samt kontrol af landede mængder.

Vi lægger ikke op til en stor revolution fra den ene dag til den anden, men vi vil s ændre vores måde at organisere os på og prioritere opgaverne. Det er min forståelse, at dette blandt meget andet skal drøftes under dette årsmøde, sagde Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Hans Enoksen.

Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: jio@nanoq.gl