Naalakkersuisoq for Råstoffer ønsker en fælles dialog om udviklingen af råstofsektoren

Citronenfjord

Naalakkersuisoq for Råstoffer mener, at det er afgørende, at flest muligt inkluderes i arbejdet med at udvikle råstofsektoren. Derfor afholdte Naalakkersuisoq for Råstoffer i sidste uger flere møder med selskaber, interesseorganisationer og småskalaaktører, som har interesse i råstofsektoren. Formålet med møderne var at igangsætte en fælles drøftelse om, hvordan man bedst muligt udvikler råstofsektoren, så den kan komme til størst mulig gavn for hele samfundet.

Naalakkersuisoq for Råstoffer fik ved møderne vigtige input og inspiration til det videre arbejde. Ved møderne blev det bl.a. belyst, hvordan lovgivning og regler indenfor råstofområdet kan forbedres. Deltagerne fik også mulighed for at stille spørgsmål til Naalakkersuisoq for Råstoffer om hans synspunkter og poltikker indenfor området. Møderne understregede, at disse mange aktører besidder en vigtig viden og erfaring, som kan bidrage til en positiv udvikling af råstofsektoren.

Da råstofsektoren i disse år er i rivende udvikling med øgede småskalaktiviteter og flere kommende mineprojekter, stiller det særlig store krav til, at samfundet kan håndtere dette i fællesskab. For Naalakkersuisoq for Råstoffer er det derfor vigtigt, at der i fælleskab arbejdes for en afbalanceret råstofsektor. En afbalanceret råstofsektor er kendetegnet ved, at der er gode vilkår som kan tiltrække og fastholde selskaber samtidig med, at aktiviteterne udføres miljømæssigt forsvarligt og skaber øget vækst til gavn hele samfundet. En sådan balance kan bedst opnås, hvis der er en fælles dialog og forståelse for, hvordan råstofsektoren skal udvikles.

Efter møderne udtaler Naalakkersuisoq for Råstoffer Múte Bourup Egede:

Det er en mærkesag for mig, at landets råstoffer skal komme os alle til gode. Derfor ønsker jeg en dialogbaseret politik. Jeg har derfor afholdt en rækker møder med flere aktører indenfor råstofsektoren. Disse møder har understreget for mig, hvor vigtigt det er, at alle synspunkter bliver hørt i debatten om udviklingen af råstofsektoren. Derfor vil jeg i den kommende tid invitere flere aktører og organisationer til dialogmøder. ”

 For yderligere oplysninger, kontakt ministersekretær Jane Petersen Lantz på telefon +299 34 68 39, mobil +299 59 79 09 eller e-mail japl@nanoq.gl.