GUX – Arbejdet for ny mulighed for autister er igangsat

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris Jakobsen, ønsker at øge mulighederne for, at uddannelsessøgende med særlige behov skal kunne tage en gymnasial uddannelse.

Der arbejdes derfor nu på i tæt dialog med Angajoqqaaqatigiit at starte en forsøgsordning på GUX-skolerne, hvor elever med autismespektrumforstyrrelser kan få tilbudt særlige forløb i højere grad end tidligere.

”Jeg er glad for, at vi arbejder på at give denne gruppe unge bedre mulighed for at tage en gymnasial uddannelse,” udtaler Naalakkersuisoq for Uddannelse Doris Jakobsen.

Forsøgsordningen er også taget godt imod af Angajoqqaaqatigiit – foreningen for forældre med børn og unge med autisme og adhd.

”Vi forældre er rørte til tårer, fordi vores kamp nu gennem flere år for vore børn og unge ser nu ud til at lykkes. Vi behøver ikke mere at sende vores børn til Danmark. De kan nu snart få en hue på i vort land”, fortæller forældre fra Angajoqqaaqatigiit.

Målet er, at undervisningen for denne gruppe af elever kan begynde i skoleåret 2018/19, og forsøget er tænkt at køre til og med 2021.

For yderligere information om arbejdet med forsøgsordningen kan Undervisningsinspektør, Lotte Kjær, kontaktes på lokj@nanoq.gl.