Afrapportering af fangster fra 1. februar

Husk fra 1. februar at afrapportere dine 2016 fangster på Sullissivik eller via kommunens webservice for at få fornyet dit jagtbevis

Status på jagtbevisudstedelse hos Departementet for Fiskeri og Fangst (APN) kort før overdragelsen af ansvaret for udstedelse af jagtbeviser til kommunerne er, at alle modtagne årsskemaer for erhvervsjagtbeviser er indtastet (1800 stk.). Der arbejdes fortsat på indtastning af 700 stk. årsskema for fritidsjagtbeviser indsendt til APN, hvilket forventes afsluttet i løbet af februar måned. Se under ”hvad kan du selv gøre”, hvis du ønsker jagtbeviset hurtigere. 

Et udfyldt og indtastet årsskema af fangst udløser automatisk en fornyelse af ens jagtbevis for det kommende år, når man fortsat opfylder kravene for jagtbeviset. 

Der er pt. indtastet 2.900, som er 60 % af alle årsskemaer fra gyldige fritidsjagtbeviser og 1.600, som er 90 % af alle årsskemaer fra gyldige erhvervsjagtbeviser. 

Hvad kan du selv gøre? 

Desværre er der fortsat mange folk, som mangler at indtaste deres årsskema ca. 1.700 stk. fritidsjagtbevisindehavere og 200 stk. erhvervsjagtbevisindehavere. Dvs. det er en ret høj andel af folk, der ikke vil kunne få deres jagtbevis tilsendt, før årsskema er indtastet i selvbetjeningen på www.sullissivik.gl. eller hos Kommunens webservice aliipi.gl i deres borgerservice centre eller den lokale erhvervskonsulent. 

Ved at gå ind på selvbetjeningsløsningen www.sullissivik.gl eller møde op hos Kommunen kan du/kommunen se status på dit jagtbevis:  

  • om det er udstedt - Så vil det være på vej med posten til din folkeregisteradresse
  • om der mangler afrapportering - Indtast dine fangstdata og sæt kryds i fornyelse, så vil du kunne udprinte et nyt jagtbevis derhjemme, eller det kan blive udprintet via kommunens webservice. 
  • om du opfylder alle gældende lovkrav - Borgere, der får meddelelse om, at gældende lovkrav ikke er opfyldt, skal gå til deres lokale borgerservicecenter eller erhvervskonsulent og få endelige svar samt rådgivning om hvordan de kan søge om dispensation. 


For yderligere oplysninger, kontakt: Afdelingschef Amalie Jessen, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl