Ny bekendtgørelse for beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler

En ny bekendtgørelse for beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler er 26. januar 2017 blevet godkendt af Naalakkersuisut.

Den nye bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler har været i offentlig høring i perioden 9. september - 14. oktober 2016.

Ændringer

De væsentligste ændringer med den nye bekendtgørelse er:

Tydeliggørelse af regler ang. fastsættelse af kvoter samt fastsættelse af fangstområder ud fra bestandsafgrænsninger.

Ud fra tidligere misforståelser af den nuværende bekendtgørelse, hvor APN har vurderet det nødvendigt at omskrive kapitlerne, for at sikre den fremtidige bæredygtige fangst af især narhvaler.

Give kommunen beføjelser til at udstede mere end én licens ad gangen.

Med den nye bekendtgørelse kan kommunerne udstede mere en én licens ad gangen, så en fanger kan fange flere hvaler under en fangst, svarende til det antal licenser man har fået tildelt.

Alle byer og bygder i alle forvaltningsområder skal gives en del af kvoten.

For at modvirke et tiltagende problem, hvor enkelte steder ikke levnes af kvoten, skal kommunen nu tildeles alle byer og bygder en del af kvoten.

Tydeliggørelse af regler for fangst i Melville Bugt reservatets fredede områder.

Harmonisering med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 17. maj 1989 om naturreservatet i Melville Bugten.                                                                                  

Ændring af den tilladte maksimale fartøjs længdemål fra 14 meter længde over alt (l.o.a.) til 15 meter l.o.a. til anvendelse i fangst på hvid- og narhvaler.

Politisk ønske. Ved at forhøje l.o.a. fra 14 meter til 15 meter vil flere fartøjer og derved flere fangere kan deltage i hvid- og narhvalfangsten, som er nogle af de mest betydningsfulde fangstarter, især i Nord- og Østgrønland. Samt bliver der åbnet op for potentiel større udnyttelse af kvoterne der i flere forvaltningsområder ikke bliver opfanget, grundet det hårde vejr, som de små joller ikke kan sejle i. Dermed også en større økonomisk og forsyningsmæssigt gevinst for lokalsamfundet.

Op til 15 % af kvoten kan tildeles til fritidsfangere i Østgrønland.

Politisk ønske om at en større andel af kvoten skal kunne tildeles fritidsfangere.

Specificering af reglerne for licensudstedelse samt fællesfangst.

Specificering af reglerne for afrapportering efter en fællesfangst af hvid- eller narhval.

Andre redaktionelle og tekniske ændringer.

Resten af ændringerne er små redaktionelle samt sproglige ændringer, der ikke har konsekvenser for substansen af indholdet i bekendtgørelsen.

Dermed udgår Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 15. januar 2016 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, og de nye regler træder i kraft i dag, 26. januar 2017. Årsagen til 2 revideringer så tæt på hinanden var, at den sidste revidering foretaget op til januar 2016 var en nødvendighed for at den nyeste biologiske rådgivning kunne træde i kraft fra fangståret 2016. Denne revidering er en gennemgående revidering af hele hvid- og narhvalbekendtgørelsen.

Den nye bekendtgørelse kan hentes i www.naalakkersuisut.gl og www.lovgivning.gl

Yderligere oplysninger kan indhentes hos afdelingschef Amalie Jessen. E-mail: amalie@nanoq.gl tlf. 34 53 04