Landbrugserhvervet drøfter effektivisering

Stort landbrugsseminar afholdt i Qaqortoq i weekenden

På landbrugsseminaret har der været fokus på, hvad der skal til for at få etableret et mere økonomisk selvbærende, tidssvarende og effektivt landbrug. På seminariet fik landbrugerne mulighed for at komme med deres egne bud på, hvilke krav og mål der bør stilles til landbrugserhvervet.

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen fremhævede i sin præsentation, at ”der er brug for nye tilpasninger, hvad tilskudsordninger angår, således at der skabes incitament til at nå det politiske såvel som erhvervets egne målsætninger. Disse mål handler om, at erhvervet skal i fremdrift og være mere selvbærende”. Naalakkersuisut har planer om at styrke landbrugsrådet og tilsynsrådet, samt fokus på effektiviseringen af administrationen.

På seminaret blev der snakket om de udfordringer, som er indenfor landbruget. Det er bemærket, at deltagerne blandt andet drøftede, at der er behov for at tilpasse erhvervet i forhold til en række udfordringer, således at landbruget kommer i den ”rigtige retning” igen, og der er ønske om en bedre rådgivning og uddannelse, så landbrugserhvervet bliver styrket og effektiviseret. Der var også fra flere aktører et ønske om, at der kunne afsættes midler til forsøg og nytænkning indenfor landbruget.

”Det har været et godt landbrugsseminar, hvor jeg har været glad for at kunne lytte til landbrugserhvervets egne erfaringer, bekymringer og ideer til forbedringer, som svarer meget godt til Naalakkersuisuts målsætninger. Det var vigtigt, at deltagerne selv kom på banen med egne bud på de krav og mål, der skal til for at finde den rette vej fremad. Samarbejde er vejen frem,” afsluttede Naalakkersuisoq for Landbrug Suka K. Frederiksen.

Landbrugesseminariet var arrangeret af de Samvirkende Fåreholderforeninger (SPS) og Kommune Kujalleq.

For yderligere oplysninger kontakt Ministersekretær, Naasunnguaq Olsen, +299 34 54 14, e-mail: nasu@nanoq.gl