Selvstændighed: Befolkningen bestemmer hvornår

Selvstændighed blev torsdag aften diskuteret under et borgermøde i Qaqortoq. Flere af diskussionsgrupperne fremhævede særligt, at vi skal tydeliggøre vores styrker, stille højere krav til os selv og at det er befolkningen som bestemmer hvornår selvstændighed skal træde i kraft. 

Debatten blandt borgerne i Qaqortoq handlede ligesom i Narsaq meget om selvforsyning, uddannelse, ressourcer (menneskelige, levende samt ikke levende), økonomi, vores rettigheder samt de samfundsmæssige problemer. 

Noget nyt var at bygning af boliger bør gøres af lokale hænder og at tilberedelsen af levende ressourcer bør ske i Grønland, så det kan skabe arbejdskraft og merværdi. 

Naalakkersuisoq for selvstændighed, Suka K. Frederiksens afsluttede borgermødet med at sige, at forskelligheder skal ses som en styrke. 

”Politik skal ses som et sted hvor man kommer til enighed” sagde Naalakkersuisoq, Suka K. Frederiksen. Hendes sidste ord blev at citere fra fællessangen Qajaq:” Sapilissanngilaq - Qunulissanngilaq” som betyder, man ikke skal holde op med at være i stand til, man skal ikke miste modet.   


For yderligere oplysninger kontakt Ministersekretær, Naasunnguaq Olsen, +299 34 54 14, e-mail: nasu@nanoq.gl