Kursus i at motivere til forandring

Kommunale sagsbehandlere på kursus i at motivere borgere til forandring

Omkring 35 sagsbehandlere fra kommunernes socialforvaltninger har netop været på kursus i, hvordan de kan blive bedre til at holde samtaler med borgere, der f.eks. er på førtidspension eller søger om førtidspension, og motivere dem til forandring ved f.eks. at komme i revalidering, efteruddannelse og misbrugsbehandling.

Kurset i ”Den Motiverende Samtale” blev afholdt af Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, som samtlige kommuner deltog i.

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig udtaler i anledningen af kurset, ”Vi afholder kurset, fordi vi vil styrke sagsbehandlernes arbejde med at møde borgerne” og henviser til sagsbehandlerens opgave med at afdække borgerens situation og udfordringer og så finde de tilbud og indsatser, der kan hjælpe borgeren videre i sit liv. Sagsbehandleren skal i hele forløbet motivere borgerne.

”Mødet og dialogen med borgeren stiller derfor store krav til den enkelte sagsbehandler, især i ”de svære samtaler”. Borgere har forskellige udfordringer og har derfor også brug for forskellige tilbud og indsatser. Kurset har givet sagsbehandlerne nye værktøjer og samtaleteknikker i mødet med borgeren. Det er en styrkelse af vores sociale indsats med at hjælpe borgere videre i deres liv”, udtaler Sara Olsvig.

Metoden ”Den Motiverende Samtale”, som sundhedsvæsnet også benytter, indeholder en række samtaletekniske værktøjer og metoder for sagsbehandlere til at blive bedre til at holde samtale med borgerne og motivere dem til forandring. Den ”Motiverende Samtale” er en anerkendende metode, der baserer motivationsarbejdet på borgerens perspektiv, ønsker og mål. Metoden lægger særlig vægt på samarbejde, accept, omsorg og frembringe motivation hos borgeren til forandring.

 

For mere information kontakt fuldmægtig Niels Thomas Andersen, nita@nanog.gl