Engagerede borgere trodsede uvejret

Tirsdag den 24. januar 2017 afholdt Naalakkersuisut borgermøde i samarbejde med Børne- og Socialministeriet. På trods af uvejret i Nuuk mødte omkring 20 borgere op. Mødet blev holdt lukket for pressen af hensyn til muligheden for at stå frem og tale frit om de forhold, man som juridisk faderløse kan have oplevet.

Borgermødet er en del af den informationsindsats som Folketingets Grønlandsudvalg anbefalede, blev sat i gang, da de nye rettigheder trådte i kraft i 2014. Udover informationsindsatsen er antallet af juridisk faderløse blev afdækket, og til sommer forventes en afdækning af de menneskelige påvirkninger at blive offentliggjort. 

“Jeg er glad for det store fremmøde. Det står klart for mig, at der er brug for den fornyede indsats, vi nu sætter i gang. Vi skal sikre, at alle ved hvor de skal henvende sig for at tage deres sager op i kredsretterne. Derudover er det meget vigtigt, at vi nu får afdækket, hvad der har været af menneskelige konsekvenser af den forskelsbehandling juridisk faderløse har været udsat for” udtaler naalakkersuisoq Sara Olsvig.

Børne- og socialministeriet anslår, at der er omkring 8000 juridisk faderløse. Naalakkersuisoq Sara Olsvig uddyber: ”Det betyder for mig, at dette er en samfundssag som vi fortsat skal have bearbejdet og rettet op på.  Jeg ser derfor frem til at Børne- og Socialministeriets afdækning af de menneskelige forhold ved det at være juridisk faderløs ligger færdig”. 

Torsdag den 2. februar kl. 19-21 afholdes borgermøde i Ilulissat i kulturhuset Sermermiut. Departementet opfordrer alle interesserede borgere til at møde op. Borgermødet i Ilulissat vil ligesom borgermødet i Nuuk være lukket for pressen.

Pressen er velkommen til at kontakte Naalakkersuisoq Sara Olsvig for uddybende kommentarer.