Grønlandsk besætning foretrækkes

Dispensationen fra regler for Selvstyrets bekendtgørelse fra 2011 om bemanding af grønlandske fiskefartøjer må ophøre, siger Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Hans Enoksen

Ifølge bekendtgørelsen må officererne ombord på et fartøj, der er over 24 meter langt, være på mindst 60 procent af besætningen, som har folkeregister adresse i Grønland, og har haft folkeregister adresse i Grønland i hele de forudgående to kalenderår.

Endvidere skal besætningsmedlemmet være fuldt skattepligtige til Grønland, og har været fuldt skattepligtige til Grønland i hele de to forudgående kalenderår.

Følgende besætningsmedlemmer betragtes som officerer; skipper, styrmænd, kok/hovmester, trawlbas, fabriksleder og fabriksformand.

Vi kan ikke blive med at dispensere fra den gældende bekendtgørelse, hvor udenlandske fiskere bliver hyret i grønlandske fiskefartøjer, mens der i landet findes arbejdsdygtige unge, som sagtes kan hyres ombord i fiskefartøjerne.

Jeg mener, at fiskerierhvervet bør udføre oplysningskampagner i samarbejde med maritimcentret, hvor kampagnens budskab blandt andet er, at der findes grunduddannelser indenfor fiskeri, således eleverne i maritimcentret kan blive hyret ombord i fiskefartøjer som fiskeriassistenter efter endt uddannelse.

Det er vejen frem, hvis vi skal opnå et uafhængigt bemandingsmønstre ombord i de grønlandske fiskefartøjer, understreger Hans Enoksen.

Min fremlæggelse falder i tråd med koalitionsaftalen, som siger: ”Landets egne styrmænd og skippere skal udnyttes bedre, ved at fremme egen forsyningen af denne personel på området vil der pågå grønlandisering af Royal Arctic Line A/S’ personale.

Den grønlandske ansøger ved ansættelser af styrmænd og skippere til udenskærs trawlere skal have første prioritet. På den måde kan der arbejdes også for at sikre at pengestrømmen ud af landet minimires, til gavn for vort land.”

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: jio@nanoq.gl