Hotline lukker

SNOM320

Torsdag den 19. januar 2017 oprettede Udenrigsdirektoratet en hotline, hvor pårørende til besætningsmedlemmerne på Polar Nanoq kunne henvende sig, idet der i dagene efter Polar Nanoq’s tilbagevenden til Islandsk havn kom mange henvendelser fra pårørende til de grønlandske besætningsmedlemmer. Efter oprettelsen af Udenrigsdirektoratets hotline, som har været åbent 24 timer i døgnet på grønlandsk og dansk siden 19. januar, har der været ca. 20 henvendelser fra pårørende til besætningsmedlemmer, som har haft spørgsmål eller som har ønsket et bidrage med informationer vedrørende situationen i Island.

Med meddelelsen i dag om, at Polar Nanoqs besætningsmedlemmer som ikke er tilbageholdt kan rejse ud af Island, vurderer Udenrigsdirektoratet, at der på nuværende tidspunkt ikke længere er behov for at opretholde hotlinen. Hotlinen på grønlandsk og dansk lukker dermed fra dags dato. Det vil fortsat være muligt at træffe Udenrigsdirektoratet inden for normal åbningstid via Selvstyrets omstilling på +299 34 50 00. Ved yderligere henvendelser vedrørende Polar Nanoq og dens besætningsmedlemmer henvises til Polar Seafood på +299 38 31 01. Ved politimæssige henvendelser i forbindelse med efterforskningen af drabet på Birna Brjánsdóttir, henvises til Grønlands politi som er i direkte kontakt med Islands politi vedrørende efterforskningen. 

Grønlands Politi kan kontaktes på +299 70 14 48 eller E-mail: politi@politi.gl

Grønlændere i udlandet kan altid, ved akut behov for konsulær bistand, kontakte det danske Udenrigsministeriums ambassader eller Udenrigsministeriets globale vagtcenter på + 45 33 92 11 12 eller E-mail: bbb@um.dk. Bistand vil kunne ydes på dansk og engelsk.