Første kommissionsmøde i året 2017

Forsoningskommissionen afholdte et møde i Nuuk i dagene 21.-22. januar 2017. Mødet var den første på året.

Kommissionens sidste år i deres arbejde er nu startet. De vigtigste emner der blev drøftet under mødet var, at de igangsatte projekter skal færdiggøres. Og ikke mindst, at kommissionen skal færdiggøre deres arbejde sidst på året.

”Vi kommissionsmedlemmer er glade for, at de projekter som vi har igangsat i sidste år bliver nu færdiggjort af og til. Som forsmag kan jeg meddele, at flere projekter bliver snart færdige og vi vil offentliggøre dem.  Jeg kan sige, at en af de største opgaver vi skal udføre i år er en afholdelse af konference i Ilulissat i dagene 1.-2. april. Ikke mindst drøftede vi under mødet, at de kommende resultater fra vores kommissionsarbejde skal bearbejdes som en betænkning”. Udtaler Forsoningskommissionens formand Josef Therkildsen.  

Under mødet var kommissionsmedlemmerne tilfredse med det de har nået i deres arbejde. Der var også en god velkomst til det nye kommissionsmedlem Iisaavaraq Petrussen, han er allerede godt med til kommissionsarbejdet.

For yderligere information kan man kontakte: Forsoningskommissionens sekretariat på tlf. 34 67 96 eller via e-mail molm@nanoq.gl