Borgermøde om de juridisk faderløses rettigheder

Naalakkersuisut inviterer til borgermøde om de juridisk faderløses rettigheder

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Sara Olsvig, inviterer i samarbejde med Social- og Indenrigsministeriet til borgermøder om juridisk faderløses rettigheder.

Juridisk faderløse omfatter de personer, som er født uden for ægteskab før 1963 i Vestgrønland og før 1974 i Nord- og Østgrønland og som ikke tidligere har haft mulighed for juridisk at fastslå, hvem deres far er. I 2014 trådte nye regler om faderskab og arv i kraft, som gav juridisk faderløse ret til at få fastslået, hvem deres far er, få del i arven (hvis faderen ikke er død) eller tage faderens efternavn.

”For Naalakkersuisut er det vigtigt, at juridisk faderløse oplyses om de rettigheder, som loven giver dem. Det er ligeledes vigtigt, at vi får kortlagt de udfordringer, der har været, efter den nye lov trådte i kraft. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med Social- og Indenrigsministeriet kan invitere til borgermøder, der sætter fokus på dette vigtige emne. Jeg ser frem til at høre, hvad borgerne mener om deres rettigheder og om behovet for yderligere tiltag.” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig.

”Sagen om juridisk faderløse er en vigtig sag for mig. Det handler om mange borgere i vores land og om, at vi får gjort op med den uretmæssige behandling, systemet har givet disse borgere. Derfor tager vi nu sagen op med fornyet fokus og jeg vil i den kommende tid i samarbejde med Social- og indenrigsministeriet sikre, at vi får fulgt op på den betænkning, som Folketinget afgav i forbindelse med den nye lov”. fortsætter Sara Olsvig

Borgermøderne finder sted:

i Nuuk den 24. januar kl. 19.00 – 21.00 i Sermersooq Kredsret, og

i Ilulissat den 2. februar kl. 19.00 – 21.00 i Kulturhuset Sermermiut.

På borgermødet vil borgere kunne få oplysninger om, hvordan man anlægger en faderskabssag, og hvordan sagens behandling forventes at forløbe.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen gør opmærksom på, at det vil være et lukket borgermøde for pressen af hensyn til det følsomme emne og til de berørte. Pressen er velkommen til at lave en aftale med ministersekretæren med henblik på at få en udtalelse fra Naalakkersuisoq Sara Olsvig i forlængelse af borgermødet. Naalakkersuisut håber, at pressen vil have forståelse herfor.

Borgermøderne indgår som en del af en informationsindsats, som også omfatter en afdækning af de menneskelige påvirkninger ved at være juridisk faderløs. Afdækningen, som var en af de opfordringer, som folketinget gav i deres betænkning til den nye lov, er undervejs og forventes at kunne offentliggøres til sommer.

På Naalakkersuisut’s hjemmeside findes relevant materiale om juridisk faderløse.

For yderligere oplysninger:Kontaktperson: Ministersekretær Nina Jul Larsen, e-mail: nina@nanoq.gl, telefon: 53 93 71