Man rydder da op efter sig selv

Af Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen

Grønlandsudvalgets Søren Espersen (DF) har stillet et spørgsmål til den danske miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om, hvornår og hvorledes Naalakkersuisut forventer at påbegynde en miljørigtig og effektiv oprydning af øens i hundredvis af dumpe? Dette spørgsmål vil jeg som Naalakkersuisoq for Miljø med glæde hjælpe med at besvare, så Søren Espersen får mulighed for at øge sin viden om forholdene her i landet. 

Naalakkersuisut er i samarbejde med kommunerne i fuld gang med at rydde op og sikre en miljørigtig håndtering af landets deponier. Siden 2014 har der således været afsat en ekstraordinær bevilling fra Selvstyrets side på 44,5 million. kr. til oprydning af dumpene og hertil kommer yderligere bidrag fra kommunerne.  Oprydningen af landets dumpe – eller deponier - er således i fuld gang. Naalakkersuisut har også udarbejdet retningslinjer om, hvordan kommunerne skal indrette deponierne. Der bliver således gjort en stor og vigtig indsats for at sikre, at vi har styr på deponierne. Resultaterne er tydelige og kan ses over hele landet. Udover at indsatsen skaber miljøforbedringer, har den samtidig gavnet beskæftigelsen lokalt.

Jeg kan herudover ikke genkende Søren Espersens beskrivelse af, at al tænkeligt affald – herunder store mængder kemisk affald – stadig blot henkastet. Der er etableret modtagestationer til ”farligt affald” i alle byer i landet, så der bliver taget hånd om det farlige affald. 

Hvis man har forurenet et område, eller har ansvaret for at have accepteret en forurening af et område, så må man tage sit ansvar alvorligt og sørge for at bringe forholdene i orden. Forurening forsvinder jo ikke af sig selv. Jeg kan slet ikke forstå, at dette ikke er indlysende for Søren Espersen. Det er på tide, at man fra danske side begynder en effektiv oprydning af de steder, man har ansvaret for, andet kan man ikke være bekendt, og andet burde man heller ikke kunne leve med i Danmark. Situationen, som den er nu, er ikke kun skadelig for vores miljø, den er desværre også skadelig for det omdømme Danmark får i Grønland.

Endelig vil jeg gerne gøre Søren Espersen opmærksom på, at vi her i landet har en moderne og tidssvarende miljøbeskyttelseslov, som blandt andet markerer at vores land er omfattet af en række miljøprincipper – herunder ”Forurener-betaler-princippet”. Det er således inkorporeret i vores lovgivning og praksis, at den der har forurenet – eller den som har ansvaret for at have accepteret en forurening – naturligvis betaler for at få bragt forholdene i orden igen.