Nyt ansigt og ny næstformand i Forsoningskommissionen

Forsoningskommissionsmedlem Anna Heilmann har efter et års engagement med kommissionsarbejde, valgt at træde ud af Forsoningskommissionen for at arbejde med nye udfordringer.

Formand Josef Therkildsen har følgende kommentar til Anna Heilmann’s udtræden:

”Anna Heilmann har gennem årene beskæftiget sig med et bredt spekter af samfundsrelevante opgaver, særligt af organisatoriske- uddannelses- og sociale anliggender. Hun har bred erfaring med ledelse samt koordinering og afvikling af borgerinddragende aktiviteter. Forsoningskommissionen har fået godt nytte af Anna, og vil blive savnet.

Med tak for en god indsats samt bidrag i kommissionsarbejdet, og ønske om god arbejdslyst og med respekt for beslutningen om at arbejde med nye udfordringer, vil vi ønske hende alt godt fremover og et fortsat godt samarbejde”.

Forsoningskommissionens sekretariat har i udgangen af 2016 fundet en afløser for Anna Heilmann, og ny  Forsoningskommissionsmedlem bliver Iisaavaraq Petrussen, bosat i Nuuk.

Iisaavaraq Petrussen er godt kendt i Grønland som tekstforfatter og komponist, og en god repræsentant i musik og kulturlivet. Han har arbejdet som naturvejleder og har gode erfaringer med at være tæt på og iagttage brug af naturen, ligesom han har en interesse for grønlændernes levevis og historie.

Ny næstformand

Efter forsoningskommissionens næstformand Jens Heinrich’s udtræden i sommers, fik forsoningskommissionen en ny næstformand i efteråret september, som er Dorthe Katrine Olsen.

Forsoningskommissionen afholder deres første møde i år i dagene den 21. og 22. januar i Katuaq, Nuuk.

Forsoningskommissionens sekretariat kan kontaktes for yderligere oplysninger, telefon 345136 eller email sjps@nanoq.gl