Præcisering af fangst og dagskvoter for kvoterede arter

Appat lomvier

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 5. januar 2017 om beskyttelse og fangst af fugle er blevet godkendt af Naalakkersuisut.

Departementet vil gerne præcisere hvad, der gælder efter den nye overgangsbestemmelse.

Lomvier

Frem til og med 28. februar 2017 kan man fortsat tage på lomvie-fangst i zone 1-4.

Efter 1. marts gælder de almindelige bestemmelser i bekendtgørelsen fra 5. januar 2017, og ser således ud:

Jagttider for lomvier:

 

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

15.10-29.02

01.03-15.06

15.09-15.11

15.04-15.05

01.11-15.12

01.11-31.12

Dagskvoter for lomvier:

Hver opmærksom på at overgangsbestemmelsen kun gælder for jagttider. Dagskvoten er derfor reduceret i forhold til den gamle bekendtgørelse. Fra den 5. januar 2017 gælder derfor følgende dagskvote for erhvervsfangere og fritidsfangere:

 

PIN

FRI

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

20

3

I zone 1 er der fangst i foråret. I den periode må der højest skydes 5 fugle pr. jagtdag og kun til privat brug. I zone 2 er der ligeledes forårsfangst. Personer med jagtbevis må i den nævnte periode højest skydes 3 fugle per jagtdag, sammenlagt af arterne polarlomvie og atlantisk lomvie og kun til privat forbrug.

Edderfugle

Jagttiden for edderfugle efter 5. januar 2017 ser ud på følgende måde:

 

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

15.10-30.04 og 01.05-31.05

15.10-30.04

15.10-31.03

15.10-15.04

Edderfugl: dagskvoten I zone 1-4:

 

PIN

FRI

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

40

10

Edderfugl: dagskvoten i zone 1 pr. 1. maj – 31. maj og kun til privat forbrug:

 

PIN

FRI

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

20

20

Rider

Efter 5. januar 2017 gælder følgende jagttid og dagskvote for rider:

 

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

01.09-31.10 + 01.03-30.03

01.09-31.10 + 01.03-31.03

01.09-31.03

01.09-31.03

Rider må kun fanges til privat brug:

 

PIN

FRI

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

10

10

Ikke kvoterede arter

Som en ny jagtbar art vil snegås blive introduceret og der sker ændringer i jagttiden for canadagås.


 

Snegås

Canadagås

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

01.09-15.10

01.09-15.10

Fuglebeskyttelsesområder

I bekendtgørelsen af 5. januar 2017 bliver antallet af fuglebeskyttelsesområder udvidet fra 13 områder til 40. Man kan holde sig orienteret om placeringen af fuglebeskyttelsesområderne i bekendtgørelsens bilag 7 og 8. APN er ved at forberede udarbejdelse af en forvaltningsplan for lomvier, hvorunder den nyeste rådgivning, som Grønlands Naturinstitut kom med i 28. oktober 2016, vil blive taget med. APN vurderer, at med den nyeste rådgivning, vil der være væsentlige ændringer af bekendtgørelsen, som vil kræve tid til udarbejdelse samt endnu en ekstern høring.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Afdelingschef Amalie Jessen. E-mail: amalie@nanoq.gl tlf. +299 345304, mobiltlf. +299 553342