Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen pointerer: Naalakkersuisut har ikke taget stilling til, om emballagereglerne skal ændres

Affald emballage

Nuværende Naalakkersuisut har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt det eksisterende returpantsystem skal bevares, tilpasses eller om der skal indføres et helt nyt system

Jeg vil gerne pointere, at Naalakkersuisut ikke på nuværende tidspunkt er i gang med at ændre emballagereglerne. Vi er i gang med at indhente oplysninger og få undersøgt området. Først når vi har den nyeste viden, kan Naalakkersuisut vurdere, om der skal ske ændringer. Vi er således ikke på nuværende tidspunkt i gang med at ændre bekendtgørelsen, som det fejlagtigt fremgik af KNRs nyheder.” understreger Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen

Miljømæssigt fungerer det nuværende system rigtig godt i Vestgrønland, hvor returprocenten er på over 98 %. Returpantsystemet dækker ikke Nord- og Østgrønland, hvorfor meget emballage i disse dele af landet havner i naturen eller på dumpene, og dermed er til skade for miljøet.   

”Det er vigtigt, at vi altid er grundige i vores arbejde, og at vi har den nyeste viden, når vi i Naalakkersuisut skal træffe vigtige beslutninger for landet. På emballage området er det derfor helt nødvendigt med en undersøgelse af området, så vi får afdækket både hvordan det nuværende system fungerer, samt mulighederne for at indføre et tilpasset eller nyt pantsystem. Undersøgelsen er godt i gang, og jeg forventer, at undersøgelsen er færdig til marts. Først når Naalakkersuisut kender resultaterne af undersøgelsen, vil Naalakkersuisut tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt med ændringer på emballageområdet”, forklarer Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen. 

”Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at Grønlandskonsortiet har indstillet Nuuk Imeq til lukning pr. udgangen af 2018, og jeg følger selvfølgelig med i, hvordan denne sag udvikler sig, men som selvstændigt aktieselskab er det alene op til Nuuk Imeq A/S at tage stilling til, hvorvidt man vil foretage investeringen i materiel, og hvorvidt man vil fortsætte sin virksomhed”, fortsætter Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen.

Departementet for Miljø kan oplyse at blandt andet Nuuk Imeq deltager og bidrager til den igangværende undersøgelse af emballageområdet. 

For yderligere oplysninger kontakt Ministersekretær Naasunnguaq Olsen, +299 34 54 14, email: nasu@nanoq.gl