Berigtigelse vedr. arbejdet med en ny bekendtgørelse for returpant

Affald emballage

Af KNR’s hjemmeside fremgår det, at arbejdet med en ny bekendtgørelse for returpant er i gang. Dette er ikke korrekt.

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen, udtaler:

”Hermed skal det berigtiges, at undertegnede som Naalakkersuisoq ikke har meddelt, at arbejdet med en ny bekendtgørelse er i gang.Som det fremgår af en tidligere pressemeddelelse arbejder Naalakkersuisut på at afdække mulighederne for at indføre et tilpasset eller nyt returpantsystem. På baggrund af undersøgelsen, som forventes færdiggjort i marts 2017, vil Naalakkersuisut kunne tage stilling til, hvorvidt det eksisterende returpantsystem skal bevares, tilpasses eller der skal indføres et helt nyt system. Såfremt der skal ske ændringer i systemet, vil det blandt andet kunne ske gennem ændring af den eksisterende emballagebekendtgørelse."

For yderligere oplysninger kan ministersekretær Naasunnguaq Olsen kontaktes pr. telefon: 34 66 22, eller pr. e-mail: nasu@nanoq.gl