Stor opbakning til resocialisering

Stemningsbillede af Indlandsisen

En rapport om kriminalitet og retsbevidsthed i Grønland er netop blevet offentliggjort på Naalakkersuisut’s hjemmeside. Undersøgelsen viser, at hele 77 procent af befolkningen mener, at en dom først og fremmest skal have det formål at støtte og hjælpe gerningsmanden til en kriminalitetsfri tilværelse.

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Sara Olsvig, udtaler: ”Retsbevidsthedsundersøgelsen viser med stor tydelighed, at det grønlandske folk har en klar holdning til, hvordan de personer, der begår kriminalitet bør behandles i retsvæsnet. Sådan som det er i dag, mener jeg ikke, at befolkningens krav til særligt resocialisering opfyldes. Det er meget uheldigt, og det må vi gøre noget ved.”   

Rapporten konkluderer endvidere, at antallet af indsatte målt pr. 100.000 indbyggere er særdeles højt sammenlignet med andre nordiske lande. På verdensplan placerer Grønland sig som nr. 31 ud af 202 lande. Samtidig fastslår rapporten, at de eksisterende åbne anstalter reelt har karakter af lukkede fængsler med pigtråd og panserglas, hvor de indsatte kun i begrænset omfang har beskæftigelse uden for anstalten.

Jeg mener, at det er meget problematisk, at anstalterne har udviklet sig på en mere lukket måde, – stik mod kriminallovens hensigt. Det skal vi have rettet op på. For mig handler det om at sætte et langt større fokus på anstalterne. Det gælder også anstaltsbetjentene uddannelse og indsattes muligheder for behandling og beskæftigelse. Det er vigtigt, at vi får resocialiseringen til at fungere, så vi kan give de indsatte mulighed for en tilværelse uden kriminalitet.”, udtaler Sara Olsvig.

Rapporten er udarbejdet af professor i kriminologi ved Københavns Universitet, Flemming Balvig og kan læses her

Kontakt

For yderligere oplysninger kan departementschef Julie Præst Wilche kontaktes

e-mail: jprw@nanoq.gl

tlf.: 55 11 90