Angående Nuuk Imeqs varsel om lukning

Selvstyrebygningen i Nuuk Nuuk Imeq A/S udsendte den 9. januar 2017 en pressemeddelelse om Grønlandskonsortiets indstilling af Nuuk Imeq til lukning i slutningen af 2018. Nuuk Imeq varetager det eksisterende returpantsystem, som udelukkende fungerer i Vestgrønland. Naalakkersuisut tager Nuuk Imeqs meddelelse til efterretning. Selvstyret er ikke længere medejer af aktieselskabet Nuuk Imeq A/S. Som selvstændigt aktieselskab er det alene op til Nuuk Imeq A/S at tage stilling til, hvorvidt man vil foretage investeringer i maskinel, og hvorvidt man vil fortsætte sin virksomhed.

I øjeblikket arbejder Naalakkersuisut på at afdække mulighederne for at indføre et tilpasset eller nyt returpantsystem. På baggrund af undersøgelsen vil Naalakkersuisut tage stilling til, hvorvidt det eksisterende returpantsystem skal bevares, tilpasses eller der skal indføres et helt nyt system, som eventuelt vil have et udvidet anvendelsesområde. Eventuelle ændringer i systemet skal blandt andet ske gennem ændring af emballagebekendtgørelsen.

Den gældende emballagebekendtgørelse fra 2002 giver Nuuk Imeqs flasker fortrinsstilling i Vestgrønland. Miljømæssigt fungerer Nuuk Imeqs returpantsystem godt i Vestgrønland: Samlet set er returprocenten i Vestgrønland på over 98 %. Dermed kommer næsten alle solgte øl- og sodavandsflasker fra Nuuk Imeq tilbage i systemet og kan genbruges på tapperiet. Det er godt for miljøet, at returprocenten er så høj i Vestgrønland. De returnerede flasker havner nemlig ikke som affald på gaden eller i naturen, men kan bruges igen og igen. Returpantsystemet er ikke udbredt til Nord- og Østgrønland, der mangler således en hensigtsmæssig miljømæssig løsning for disse områder.

For yderligere oplysninger kontakt: Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug. E-mail: npann@nanoq.gl