TAC for forskellige arter 2017

Fiskefartoej Uændrede hellefiskekvoter i hellefiskeområderne

Naalakkersuisut vedtog i dag, den 29. december 2016, TAC for forskellige fisk for næste år.

Hellefisk, kystnært
Naalakkersuisut har besluttet, at hellefiskekvoterne for 2017 til forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten skal forblive det samme som i år.
9.500 tons i forvaltningsområderne Upernavik og Uummannaq, og 9.200 tons i forvaltningsområde Diskobugten.
Den biologiske rådgivning til det kystnære fiskeri efter hellefisk i områderne Upernavik, Uummannaq samt Diskobugten er to-årig, for årene 2017 og 2018.

For området Diskobugten er rådgivningen 6.400 tons for 2017/2018, hvilket er 1.600 tons mindre i forhold til rådgivningen i 2015/16.

For området Uummannaq er den biologiske anbefaling 6.500 i 2017/2018, som er en stigning på 500 tons i forhold til rådgivningen i 2015/16.

Endelig for området Upernavik er rådgivningen maksimalt 6.300 tons for 2017/18, hvilket er den samme rådgivning som for 2015/16.

Hellefisk, udenskærs
Rådgivningen i 2017 er på 7.575 tons hellefisk i den grønlandske del af Davisstrædet. Bestanden deles ligeligt mellem Canada og Grønland, hvor begge lande kan fiske 7.575 tons i hver deres del af Davisstrædet.

TAC-en for Baffin Bugten deles ligeligt med Canada. Den biologiske rådgivning i 2017 er på 8.575 tons i den grønlandske del, hvilket er en forhøjelse i forhold 8.000 tons i 2016.

1.500 tons hellefisk som Naalakkersuisut i 2014 gjorde 100 procent landingspligtige til Maniitsoq, vil fortsat være landingspligtige.

Torsk, indenskærs
Naalakkersuisut vil i begyndelsen af januar 2017 tage beslutning om den kystnære torskekvote.

Torsk, udenskærs
Den biologiske rådgivning for havgående torsk i Vestgrønland i 2017 er lige som i 2016 intet fiskeri.
For Østgrønland er rådgivningen på 7.930 tons, hvilket er en svag forhøjelse i forhold til 2016.

Der fastsættes en årlig TAC på 16.000 tons til den havgående flådekomponent i 2014, 2015, 2016 og nu også forventeligt i 2017.

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: emanuel@nanoq.gl

Bilag