Ny fuglebekendtgørelsen

Appat lomvier

Bekendtgørelsen for beskyttelse og fangst af fugle er blevet godkendt af Naalakkersuisut.

På baggrund af rådgivninger fra 2013 og 2014, der er modtaget fra Grønlands Naturinstitut (GN) og brugerviden, er der sket regulering af jagttider og dagskvoter for edderfugle, lomvier og rider samt introduktion af ny jagtbar art. Endelig er der sket fredning af et fuglefjeld og udvidelse i antallet af fuglebeskyttelsesområder. Ritenbenk bliver fredet for al fangst. Det bliver den som konsekvens af at lomvie bestanden er i frit fald i området.

Forvaltningsområder

I den gamle bekendtgørelse var der 18 forvaltningsområder. På baggrund af høringssvar bliver der nu 4 forvaltningsområder (zoner):

Zone 1: Qaanaaq forvaltningsområde

Zone 2: Upernavik + Uummannaq forvaltningsområder

Zone 3: Ilulissat til og med Nanortalik forvaltningsområde

Zone 4: Tasiilaq + Ittoqqortoormiit.

Lomvier

I maj 2016 skrev GN et statusnotat for lomvien i Grønland. Nyeste viden om lomvier viser, at bestandene er i massiv tilbagegang i de fleste kolonier i Grønland, på nær kolonierne i Qaanaaq, som tilsyneladende er sunde. Samlet er ynglebestanden af lomvier i hele Grønland gået tilbage med 15 % siden 1990. Hvis man ser bort fra Qaanaaq, er den samlede tilbagegang på 35-40 %.

Flere undersøgelser viser, at lomvien sandsynligvis også påvirkes negativt af klimabetingede oceanografiske ændringer i fuglenes overvintringsområder, inkl. havområderne syd og sydvest for Grønland. Det er derfor ikke udelukkende jagt, der resulterer i de store bestandsnedgange, men en nedregulering af fangsten i Grønland er indtil videre den eneste reguleringsmekanisme, der er.

Jagttider for lomvier:

 

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Gamle bkg.

01.09-28/29.02

01.03-15.06

01.09-28/29.02

15.10-28/29.02

01.09-28/29.02

01.03-31.05

Ny bkg.

15.10-29.02

01.03-15.06

15.09-15.11

01.11-15.12

01.11-31.12

Forskel

Reduktion på 1½ mdr.

Reduktion på 4 mdr.

Reduktion på 3 mdr.

Reduktion på 7 mdr.

Det betyder at lomvie-jagten stopper d. 1. januar 2017, undtagen i zone 1, som er Qaanaaq området, inkl. bygder.

Dagskvoter for lomvier:

 

PIN

FRI

Gamle bkg.*

30

5

Ny bkg.

20

3

* I den gamle bekendtgørelse var antallet sammenlagt for arterne polarlomvie, atlantisk lomvie, edderfugl og kongeedderfugl.

I zone 1 er der fangst i foråret. I den periode må der højest skydes 5 fugle pr. jagtdag og kun til privat brug.

Edderfugle

For edderfugle har man kunnet se en effekt af de stramninger, der er sket i 2001, 2004 og 2009, og bestanden har været støt voksende i de seneste år. Dog ser det ud til, at tilvæksten er stagneret.

Jagttiden for edderfugle:

 

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Gamle bkg.

15.10-31.03 (edderfugl)

15.10-28/29.02 (kongeedderfugl)

15.10-31.03 (edderfugl)

15.10-28/29.02 (kongeedderfugl)

15.10-15.03

15.10-31.03 (edderfugl)

15.10-28/29.02 (kongeedderfugl)

Ny bkg.

15.10-30.04 og 01.05-31.05

15.10-30.04

15.10-31.03

15.10-15.04

Forskel;

Edderfugl

Kongeedderfugl

Forlængelse på:

1 måned

2 måneder

Forlængelse på:

1 måned

2 måneder

Forlængelse på ½ måned

Forlængelse på:

1 måned

2 måneder

Edderfugl: dagskvoten I zone 1-4:

 

PIN

FRI

Gamle bkg*

30

5

Ny bkg.

40

10

Edderfugl: dagskvoten i zone 1 pr. 1. maj – 31. maj og kun til privat forbrug:

 

PIN

FRI

Gamle bkg*

30

5

Ny bkg.

20

20

Rider

Jf. biologisk rådgivning i 2013 mener GN at det kan forsvares at udvide fangstperioden.

APN har valgt at kontrollere fangsten ved at gøre arten kvoteret.

 

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Gamle bkg.

15.08-28/29.02

15.08-28/29.02

15.08-28/29.02

15.08-28/29.02

Høringsversion

16.08-31.03

16.08-31.03

16.08-15.05

16.08-15.05

Ny bkg.

01.09-31.10 + 01.03-30.03

01.09-31.10 + 01.03-31.03

01.09-31.03

01.09-31.03

Forskel

Forkortet 3½ måned

Forkortet 3½ måned

½ måneds forlængelse

½ måneds forlængelse

Rider må kun fanges til privat brug:

 

PIN

FRI

Gamle bkg.

Ikke kvoteret

Ikke kvoteret

Ny bkg.

10

10

Ikke kvoterede arter

Som en ny jagtbar art vil snegås blive introduceret og der sker ændringer i jagttiden for canadagås.

 

Snegås

Canadagås

Gamle bkg.

Ingen fangst

15.08-15.10

Ny bkg.

01.09-15.10

01.09-15.10

Fuglebeskyttelsesområder

I oktober 2013 udkom rapport nr. 87 fra GN, som viste at 6 ud af 13 fuglebeskyttelsesområder (FBO) var blevet forladt og derfor ikke havde sin relevans længere. De foreslog, at de kolonier blev taget ud og erstattet af nogle nye områder. I den forbindelse anmodede APN GN om at udarbejde en liste over mulige FBO’er, hvor der kunne tages særlig hensyn til:

  • Beskyttelse af sårbare arter.
  • Beskyttelse af områder med et rigt fugleliv.
  • Fugleområder som er geografisk vigtigt.
  • Observeret nedgang eller en negativ tendens for et fuglefjeld eller en art/bestand/delbestand.

I juni 2014 modtog APN en liste over mulige områder kategoriseret høj, mellem og lav prioritet. Fra listen over områder af høj prioritet har APN udvalgt 27 områder således, at der nu er udpeget 40 fuglebeskyttelsesområder, der dækker hele Grønland og indeholder alle kendte lomvie-kolonier.

Ny rådgivning – ny revision i gangsættes

I den nye bekendtgørelse, er der ikke taget stilling til den nyeste biologiske rådgivning fra GN. GN har d. 28. oktober 2016 fremsendt en ny lomvie-rådgivning, som skal igennem en behandlingsproces, herunder ekstern høring af relevante parter.

”GN anbefaler:

  • at lomvien totalfredes i Grønland i foreløbig 10 år
  • at dispensation til forårsfangst kun gives i Qaanaaq (ikke Ittoqqortoormiit eller andre steder)
  • at der arbejdes mod at stoppe ulovlig fangst om foråret og i yngleperioden
  • at der udarbejdes en specifik forvaltningsplan for lomvien i Grønland.”

APN er ved at forberede udarbejdelse af forvaltningsplan for lomvier, hvorunder den nyeste rådgivning vil blive taget med. APN vurderer at med den nyeste rådgivning, vil der være væsentlige ændringer af bekendtgørelsen, som vil kræve tid til udarbejdelse samt endnu en ekstern høring.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Afdelingschef Amalie Jessen. E-mail: amalie@nanoq.gl tlf. +299 345304, mobiltlf. +299 553342