Husk at afrapportere dine fangster for at få fornyet dit jagtbevis

Der ses en generel forbedret fornyelsesrate af erhvervsjagtbeviser i hovedparten af forvaltningsområderne sammenlignet med sidste år. Afslag pga. manglende opfyldelse af det lovpligtige indtægtskrav om 50 % fra fiskeri og fangst er givet til 320 stk., tilsvarende 15 % af alle erhvervsfangere i Grønland.

Status på jagtbevisudstedelse hos Departementet for Fiskeri og Fangst (APN) kort før det nye år er, at alle modtagne årsskemaer for erhvervsjagtbeviser er indtastet. Der arbejdes fortsat på indtastning af årsskema for fritidsjagtbeviser, hvilket forventes afsluttet første uge af januar.

Et udfyldt og indtastet årsskema af fangst udløser automatisk en fornyelse af ens jagtbevis for det kommende år, når man fortsat opfylder kravene for jagtbeviset.

Der er pt. indtastet 40 % af alle årsskemaer fra gyldige fritidsjagtbeviser og 80 % af alle årsskemaer fra gyldige erhvervsjagtbeviser, tilsvarende udstedelse af godt 1.800 fritidsjagtbeviser og 1.400 erhvervsjagtbeviser.

Hvad kan du selv gøre?

Desværre er der fortsat mange folk, som mangler at indsende eller indtaste deres årsskema ca. 1.700 stk. fritidsjagtbevis-indehavere og 400 stk. erhvervsjagtbevisindehavere. Dvs. det er en ret høj andel af folk, der ikke vil kunne få deres jagtbevis tilsendt, før årsskema er modtaget i APN eller indtastet i selvbetjeningen på www.sullissivik.gl.

Ved at gå ind på selvbetjeningsløsningen www.sullissivik.gl kan du se status på dit jagtbevis:

  • om det er udstedt ’ Så vil det være på vej med posten til din folkeregisteradresse.
  • om der mangler afrapportering ’ Indtast dine fangstdata og sæt kryds i fornyelse, så vil et nyt jagtbevis blive udstedt i APN og sendt med posten til din folkeregisteradresse.
  • om du opfylder alle gældende lovkrav ’ Borgere, der får meddelelse om, at gældende lovkrav ikke er opfyldt, skal gå til deres lokale borgerservicecenter eller erhvervskonsulent og få endelige svar samt rådgivning om hvordan de kan søge om dispensation.
For yderligere oplysninger, kontakt: Afdelingschef Amalie Jessen, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl