2017 kvoter på hvid- og narhvaler

Naalakkersuisut har godkendt fordeling af kvoter for hvid- og narhvaler. Fordelingen af kvoterne for hvid- og narhvaler sker på baggrund af biologisk rådgivning gældende for perioden 2016-2020, en høringsproces samt politisk beslutning:                                                                                

Regionale kvoter for 2017 er som følgende:

Kvoterne for hvidhvaler er uændrede i forhold til 2016, mens man har foretaget en politisk besluttet ekstra kvote for narhvaler med øgning på 10 narhvaler til Upernavik til fangst på traditionel vis i Melville Bugten, således Savissiviks og Upernavik områdets kvote bliver i alt 80. Der er indenfor Upernaviks ordinære kvote overført 10 narhvaler til fangst på traditionel vis med qajaq, således at kvoten for traditionel fangst med qajaq i Melville Bugten er på 20 narhvaler. Samt er der en ekstra kvote på 24 narhvaler til Tasiilaq, og 8 til Ittoqqortoormiit, således Østgrønlands samlede kvote bliver i alt 98 narhvaler.

Kvoterne for narhval, forbliver uændret i forvaltningsområderne Qaanaaq, Uummannaq og Disko bugten i forhold til sidste års kvoter, da APN ikke har modtaget ny rådgivning, og der derfor foreslås roll-over.

Tabel 1: Narhvaler Vestgrønland opgjort per forvaltningsområde

Forvaltningsområde

Kvote 2016

Kvote 2017

Etah

5

5

Qaanaaq

98

98

Savissivik

70 + (20)

80* + (20)

Upernavik

Uummannaq

134

134

Qeqertarsuaq

85

85

Ilulissat

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

6

6

Maniitsoq

Nuuk

2

2

Paamiut

Narsaq

4

4

Qaqortoq

Nanortalik

Total Vestgrønland

424

434

*Politisk besluttet ekstrakvoter. 

Tabel 2: Narhvaler Østgrønland opgjort per forvaltningsområde

Forvaltningsområde

Kvote 2016

Kvote 2017

Ittoqqortoormiit

50 + 16* = 66

50 + 8* = 58

Tasiilaq

16

16 + 24* = 40

Total Østgrønland

66 + 16* = 82

66 + 32* = 98

*Politisk besluttet ekstrakvoter.

Tabel 3: Hvidhvaler i Vestgrønland opgjort per forvaltningsområde

Forvaltningsområde

Kvote 2016

Kvote 2017

Qaanaaq

20 – teknisk kvote over 5 år*

20 – teknisk kvote over 5 år*

Savissivik

Upernavik

250

250

Uummannaq

Qeqertarsuaq

Ilulissat

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

50

50

Maniitsoq

Nuuk

12

12

Paamiut

Narsaq

8

8

Qaqortoq

Nanortalik

Total

340

340

* Qaanaaq er blevet tildelt en teknisk kvote på 100 hvidhvaler fordelt over 5 år.

Olympisk fangst af hvidhvaler

Departement for Fiskeri og Fangst vil i 2017 på forsøgsbasis tillade olympisk fangst af hvidhvaler i Grønland i bestanden ”Vestgrønland”, dvs. ekskl. Bestanden ”Nordvestgrønland” (Qaanaaq og Savissivik), da dette område allerede råder over en teknisk kvote. Den skal evalueres efter slutningen af olympisk fangstperiode. Det skal dog præciseres, at der er tale om en del af den regionale kvote på i alt 120 hvidhvaler, og skal være indenfor en afgrænset tidsperiode og pr. ansøgning om deltagelse. Der vil desuden være krav om øjeblikkelig fangstrapportering. Kvoten for den olympiske fangst af hvidhvaler vil blive fordelt til de forskellige forvaltningsområder. Den olympiske fangst kan kun foretages af erhvervsfangere der er i besiddelse af et gyldigt erhvervsfangerbevis. Efter den olympiske fangstperiode er slut, vil den resterende hvidhvalkvote blive talt sammen og fordeles til forskellige kommuner, dvs. forvaltningsområder på almindelig kvoteret jagt.

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder i 2017

Kvoterne fordeles til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse anvendes. I forbindelse med fordelingen af kvoterne, skal der tages hensyn til de enkelte bestandsafgrænsninger. F.eks. kan Qaasuitsup Kommune selv træffe afgørelse om, hvor stor del af kommunens samlede kvote kan anvendes til lokalområdets selvforsyning eller til omstrejfende dyr indenfor bestandsafgrænsningerne.

Kommunalbestyrelsen bruger den samme procent (%) tildeling mellem fritids- og erhvervsfangere for restkvoten som for kvoten for 2017. Jf. § 9, stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 15. januar 2016 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, kan kommunalbestyrelsen tildele fritidsfangere 0-10 % af forvaltningsområdets kvote på hvid- og narhvaler. 

Lovgrundlag

I forbindelse med fangst af hvid- og narhval er de nærmere bestemmelser beskrevet i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 15. januar 2016 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhval.

Overføring af ubrugte kvoter – ”Carry-over”

Fra og med 2013 var det muligt at overføre ubrugte hvid- og narhvalkvoter til det næste kvoteår. Dette er efter, at JCNB/NAMMCO´s videnskabelige komité har konkluderet, at der ikke er biologiske argumenter imod carry-over. Dvs. ikke-opfangede restkvoter fra året før kan overføres til næste kvoteår. Det er den ikke-akkumulerende metode, som anvendes.

De endelige fangsttal for 2016 vil blive optalt efter 31. januar 2017, hvorved der kan forekomme justeringer i forhold 2017 kvoterne. 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Afdelingschef Amalie Jessen.

E-mail: amalie@nanoq.gl tlf. +299 345304, mobiltlf. +299 553342