Sikring af betonskader på Narsarsuaq i Nuuk

Der er konstateret betonskader i bebyggelsen Narsarsuaq / Store Slette, H.J.Rinksvej i Nuuk, som kræver midlertidig sikring hurtigst muligt. Dette for at sikre beboernes sikkerhed. Skaderne er konkret konstateret på følgende bygninger:

  • B-1476 H.J.Rinksvej 14 - Blok 3
  • B-1477 H.J.Rinksvej 16 - Blok 4
  • B-1541 H.J.Rinksvej 22 - Blok 7
  • B-1542 H.J.Rinksvej 24 - Blok 8 

 

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger har på baggrund af ovenstående, anmodet Grønlands Selvstyre renoveringssekretariat at iværksætte sikring af bygningerne hurtigst muligt, samt i muligt omfang at få afspærret områder med risiko for nedstyrtning eller nedfald af betonstykker.

Skaderne består i korte træk af at beton på enkelte altanelementer, altanplader og konsoller er forvitret og at der kan opstå risiko for nedfald af betonstykker og i værste fald hele elementer. 

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger vil gennem boligadministrator INI A/S, foranledige at de berørte beboere informeres. Beboere bedes holde sig informeret gennem boligadministrator INI A/S.

For yderligere oplysninger, kontakt LH Siunnersorti ApS, der varetager Grønlands Selvstyret renoveringssekretariat: e-mail info@lhs.gl