Præcisering til pressemeddelelse vedr. kvotefastsættelse af hvalros for 2017

Præcisering til pressemeddelelse vedr. rådgivningen for Qaanaaq forvaltningsområde ifm. kvotefastsættelse af hvalros for 2017

Ved pressemeddelelse af 13. december 2016 blev hvalroskvoterne meldt ud for 2017. Tallene er korrekte. I pressemeddelelsens tabel 1 om hvalros blev rådgivningen for Nordvands-bestanden angivet til at være 92, som også er korrekt.

Tabel 1. Oversigt over kvoter og rådgivning for hvalros 2015-2017.

Bestand

2015

2016

2017

Biologisk rådgivning

(Grønland og Canada)

Nordvandet

86

86

85

   92 1)

Vestlige vinterbestand

69

69

69

 100 2)

Østgrønland

18

18

18

 20 3)   

I alt

173

173

172

 

 +/- Jf. lovgivning vil eventuelle overskridelser fra kvoteåret 2016 blive fratrukket relevant forvaltningsområdes kvote.

1)     Jf. ny rådgivning fra NAMMCO opdateret i 2015 kun gældende for Nordvandsbestanden.

2)     Samlet rådgivning, inkl. anskudte/mistede (15 % for Vestgrl.), samt 16 dyr som fanges i Canada/Nunavut.

3)     Inklusive anskudte/mistede dyr (11 % for Østgrønland).

Den nye rådgivning er samlet på 92 dyr, heraf går 85 til Grønland og 7 til Canada/Nunavut. Tallene inkluderer fangsttab og anskydninger (struck & lost), som NAMMCO vurderer til at være 14 % i den nye rådgivning. Anskudte og tabte skal fortsat rapporteres, men fratrækkes ikke fra kvoten.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Afdelingschef Amalie Jessen.
E-mail: amalie@nanoq.gl tlf. +299 345304, mobiltlf. +299 553342