Forbedret overenskomst for socialrådgivere

Alt for få socialrådgivere arbejder indenfor deres fag i dag og kommunerne har store vanskeligheder med at rekruttere socialrådgivere. Dette til trods for, at der er et påtrængende behov for at styrke socialforvaltningerne i kommunerne med flere faguddannede socialrådgivere – specielt når det gælder behandlingen af sager om udsatte børn og unge. Dette paradoks må og skal løses, hvis vi skal sikre bedre forhold for vores børn og unge. Derfor er det også glædeligt, at den nye overenskomstaftale for socialrådgivere har forbedret deres arbejds- og lønvilkår helt afgørende. 

Forbedringerne i det ny aftalegrundlag gør, at lønnen med faste løn elementer, vil stige fra et gennemsnit på ca. 28.600,- kr. om måneden til ca. 31.300,- kr. for en socialrådgiver der arbejder med børne- og ungesager i den kommunale forvaltning. For de ledende socialrådgivere vil lønnen med faste løn elementer vil stige fra et gennemsnit på ca. 33.000,- kr. til ca. 38.000. For begge grupper gælder at det har virkning fra det første år aftalen har virkning.  Her til kan eller vil komme variable ydelser. 

Første skridt er taget med indgåelsen af en ny overenskomstaftale for socialrådgiverne, der sikrer væsentlig bedre forhold for de socialrådgivere, der arbejder med myndighedsopgaver. Hermed gøres det væsentligt mere attraktivt for socialrådgivere at søge beskæftigelse i kommunernes socialforvaltninger. Vi ved, at der i alt er ca. 280 uddannede socialrådgivere i landet. Af dem er det meget få som beskæftiger sig med den myndighedsbetjening, der skal sikre en mere forebyggende tilgang til familierne.

Men dette skridt kan ikke stå alene. Kommunernes sagsbehandlere skal understøttes langt bedre end de bliver i dag fra centralt hold, Dette kommer til at ske igennem en lang række initiativer, der iværksættes via den nye socialstyrelse, herunder mere ensartede arbejdsgange, mere efteruddannelse, en vidensportal med udveksling af de bedste erfaringer, bedre it-systemer, bedre overblik over handlemulighederne og frem for alt løbende hjælp og støtte fra centrale videnspersoner i socialstyrelsen m.v. 

”Der bliver tale om et langt sejt træk, for at få vilkårene for udsatte børn og unge forbedret, men vi har gennemanalyseret hele området, og har initiativerne klar. Nu gælder det om at handle og få implementeret de mange initiativer. Dermed når vi et meget vigtigt skridt videre. Når først kommunernes forvaltning på børn og ungeområdet er velfungerende, kan vi tage næste skridt; nemlig, at omstille socialpolitikken til at være meget mere orienteret mod det forebyggende, så vi kan undgå de alt for mange og alt for lange anbringelser af børn og unge,” udtaler Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen.  

For yderligere oplysninger kan ministersekretær Sina M. Kristiansen kontaktes på e-mail nimk@nanoq.gl.