Otte får legat fra Carl Egedes fond

Stemningsbillede

Carl Egedes fonds overrækker i dag legater til otte fiskere og fangere, på årets korteste dag, den 21. december, ved sammenkomst på det lokale kommunekontorer eller bygdebestyrelsens lokaler.

Legatmodtagerne får tildelt hædersdiplomer med beløb på 5.000 kroner.

Følgende får legater:

 • Jens Eliassen, Innaarsuit
 • Qaerngaaq Nielsen, Savissik
 • Jørgen Peter Jensen, Qeqertarsuaq
 • Kaaleeraq Heilmann, Qeqertarsuaq
 • Hans Nielsen, Qaarsut
 • Martin Madsen, Ittoqqortoormiit
 • Peter Åge Petersen, Paamiut
 • Hendrik Jessen, Napasoq

Modtagerne af hædersdiplomet er indstillet af de lokale fisker- og fangerforeninger gennem de respektive kommunalbestyrelser, som godkender og videresender indstillingerne.

Legatets formål er at yde støtte til følgende personer, der er eller har været hjemmehørende i Grønland:

 1. Efterladte efter omkomne fiskere og fangere,
 2. foregangsmænd inden for fisker- og fangererhvervet,
 3. gamle fiskere og fangere,
 4. fiskere og fangere, der er kommet til skade under udøvelse af deres erhverv,
 5. mindesmærker for døde foregangsmænd indenfor fisker- og fangerhvervet,
 6. i særlige tilfælde kan der ydes støtte til fiskere og fangere, især de unge, efter fondens skøn.
Bestyrelsen for fonden, som består af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Hans Enoksen   og formand for KNAPK, Henrik Sandgreen,  besluttede ved møde den 24. november 2016, at hædre gamle fiskere og fangere samt foregangsmænd indenfor fisker- og fangererhvervet, som er indstillet.