Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2017

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 4-årig blokkvote gælder i perioden 2015-2018 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland.

Det skal noteres, at de endelige fangstkvoter vil blive optalt efter 31. december 2016, hvorfor der kan forekomme justeringer. Kvoter for 2017 er som følgende.

Finhval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2017 er på 19 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til finhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

Grønlandshval
Kvote for grønlandshval i Vestgrønland for 2017 er på 2 dyr. Fortrinsvis fartøjer hjemmehørende i Disko Bugt med teknisk godkendelse til grønlandshvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. For sikring af fangstudøvelse på forsvarlig vis vil der som i tidligere år blive stillet krav, der kræver tæt samarbejde mellem Selvstyre, Kommune og fangerne.

Pukkelhval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2017 er på 10 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til pukkelhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

 

Sildepisker

Vestgrønland

Den totale kvote for Vestgrønland for 2017 er på 164 dyr. Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. marts – 30. november.

Østgrønland

Den totale kvote for Østgrønland for 2017 er på 12 dyr. Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser, kan fange i perioden 1. marts – 30. november.

Generelt for Vest- og Østgrønland:

Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil følge efter høring i kvotefordelingsgruppen.

Der kan ske en justering af 2017-kvoterne i forhold til overførsel af eventuelle restkvoter fra 2016. Disse vil blive meddelt særskilt.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler –
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.
For yderligere oplysninger, kontakt: Afdelingschef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, email: amalie@nanoq.gl