Præmievindere af Ujarassiorit 2016

2016 Ujarassiorit-præmievinderprøver er blevet udpeget.

Vinderen af førstepræmien på 55.000 skattefrie kroner er Bendt Josefsen fra Kapisillit. Bendt Josefsen præmieres for sit fund af en sulfid-mineraliseret gnejs syd for Kapisillit i Godthåbsfjord. Prøven er rig på mineralet kobberkis og indeholder 3,17 % kobber, 10,1 gram pr. tons sølv samt 814 gram pr. tons kobolt. Kombinationen af kobber og kobolt er interessant, da denne association ikke er så almindelig i Arkæiske områder som Nuuk regionen ligger i. Denne malmtype er kendt fra yngre bjergarter som det centralafrikanske kobberbælte.

Vinderen af andenpræmien på 25.000 skattefrie kroner er Frederikke Filemonsen fra Aasiaat for sit fund af molybdænglans-førende gnejs fra øen Ujarattarfik, 6 km øst for Aasiaat. Analysen af prøven giver 0,43 % molybdæn og 0,73 gram rhenium per tons bjergart. Molybdæn er ikke særlig kendt i Aasiaat området. Molybdæn anvendes mest til fremstilling af højstyrke stållegeringer. Rhenium anvendes i produktion af højtemperatur-bestandige metallegeringer som f.eks. dele af jetmotorer.

To vindere af tredjepræmier på hver 10.000 skattefrie kroner går til:

  • William Umerineq, Kuummiut, for sit fund af en sulfidrig glimmerskifer fra Ikeq med indhold af metallet kobolt på 0,33 %. Områdets geologiske opbygning er kendt kun i mindre omfang og prøven indikerer at der mulighed for at fund af økonomisk interessante mineraliseringer.
  • Sofie Larsen, Qeqertaq for sin prøve af båndet jernmalm bestående af mineralerne magnetit og hæmatit fra Anap Nunaa, nord for Ilulissat, som indeholder 37,8 % jern. Området har båndede jermalme, men af ældre alder end den fundne prøve som ligger i meget yngre bjergarter. Prøven indikerer mulighed for fund af yngre forekomster af båndet jernmalm end den kendte ved Itilliarsuk.
Fire vindere af fjerdepræmier på hver 5.000 kr. går til:
  • Charlotte Hansen, Qasigiannguit for sit fund af en omdannet amfibolit fra Qasigiannguit. Prøven indeholder 0,25 gram guld per tons. Prøven er fra fast fjeld og området er ikke kendt for fund af guld, men denne prøve giver indikation for tilstedeværelse af guld i fundlokalitetens bjergarter.
  • Hans Pape, Tasiilaq for sit fund af en ilmenit-førende amfibolit på øen Ikermiit. Ilmenit er et titanium og jern-holdigt mineral og Hans Papes prøve indeholder 33,3 % jern og over 10 % titanium. Områdets geologiske opbygning kendes i begrænset omfang, men prøven giver et fingerpeg om muligheden for fund af titanium-mineraliseringer i magmatiske bjergarter, som findes i området.
  • Poul Alaufesen, Ikerasaarsuk for sit fund af rosakvarts af god kvalitet. Rosakvarts har en lyserød farve og benyttes som smykkesten, ’healing’ sten og som dekoration. Det er typisk en smykkesten som vil egne sig til småskala produktion.
  • Bendt Egede, Illorsuit ved Qaqortoq for sit fund af labradorit øst for Igaliku, som er af smykkestenskvalitet. Labradorit bruges både til smykkesten og som facadesten. Den indsendte prøve vil være fin til carbachon slibning.

Dommerkomitéen for den landsdækkende mineraljagt består af malmgeologer fra Råstofdepartementet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Ujarassiorit er for alle med bopæl i Grønland. Folk kan fra samtlige posthuse portofrit indsende fundne stenprøver til nærmere geologisk undersøgelse. Yderligere informationer om mineraljagten findes på hjemmesiden www.ujarassiorit.gl.

 

Ujarassiorit administreres og finansieres af Råstofdepartementet. Vinderpræmierne er sponsoreret af følgende fonde og selskaber:

GrønlandsBankens Erhvervsfond, FinnAust Mining Plc., Greenland Gas & Oil bidrager med hver 40.000 kroner.

Hudson Resources Inc. og North American Nickel Inc. bidrager hver med 10.000 kr.

 

Råstofdepartementet takker mange gange for sponsorbidragene, som er en vigtig og uundværlig del af Ujarassiorit programmet.

For information vedrørende Ujarassiorit og vinderne, kontakt: Geolog Jonas Petersen på telefon: +299 34 65 49 eller e-mail: jpet@nanoq.gl