Udnyttelsestilladelse og VVM godkendt for Citronen Fjord projektet

Naalakkersuisut godkendte torsdag eftermiddag Ironbark A/S’ Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og udkast til udnyttelsestilladelse.

Ved en underskriftsceremoni i dag fredag 16. december 2016 i Nuuk underskrev Naalakkersuisoq for råstoffer, Múte Bourup Egede, udnyttelsestilladelsen sammen med direktøren i Ironbark A/S, australieren Jonathan Downes.

Udnyttelsestilladelsen
Udnyttelsestilladelsen giver Ironbark A/S eneret til udnyttelse af sphalerite (zink-åre mineral) og galena (bly-åre mineral) ved Tarsarneq i Nordgrønland. Tilladelsesområder er 120 kvadratkilometer og er beliggende i Citronen Fjord i Nationalparken.

 

Naalakkersuisoq for råstoffer udtaler:

”Det er med stor tilfredshed, at jeg underskriver udnyttelsestilladelsen, der skal danne solide rammer for det kommende udnyttelsesprojekt. Udnyttelsestilladelsen udgør de overordene rammer for udnyttelsesprojektet og er med til at sikre, at projektet udføres til gavn for Grønland og de kommende generationer af grønlændere.”

Underskriften af udnyttelsestilladelsen markerer en afgørende milepæl i projektet. Eneretstilladelsen sikrer Ironbark A/S en eneret til udnyttelse i tilladelsesområdet i 30 år. Tilladelsen kan forlænges til 50 år. 

Forude ligger udarbejdelsen af en udnyttelses- og nedlukningsplan samt aktivitetsplaner. Udarbejdelsen af disse planer sker i tæt samarbejde mellem selskabet og Naalakkersuisut. Selskabet har en frist på 1 år til at opnå Naalakkersuisuts godkendelse af udnyttelses- og nedlukningsplanen, som vil indeholde de mere detaljerede krav til blandt andet sikkerheds- og miljømæssige spørgsmål.

Udnyttelsestilladelsen (engelsk) kan læses her

Naalakkersuisoq for Råstoffers engelske talepunkter ved underskriftsceremonien kan læses her:

Dansk oversættelse

Vurdering af virkningerne på miljøet (VVM)

Godkendelse af selskabets VVM afslutter et forløb, der har varet i mange år. De første miljøundersøgelser startede i 1994. Ironbark A/S har i forløbet været i dialog med borgere og interesseorganisationer gennem høringsmøder og skriftlige høringssvar. Det har ført til den endelige VVM-redegørelse og hvidbog. Her fortæller selskabet hvordan de forholder sig til miljøpåvirkninger og hvordan de vil forhindre skadelige virkninger på miljøet i forbindelse med projektet.

Naalakkersuisoq for selvstændighed, miljø, natur og landbrug udtaler:
”Vi er meget opmærksomme på de helt særlige forhold, for sådan et projekt i Citronen Fjord i Nationalparken. Derfor er vi tilfredse med at se, at selskabet har lavet deres forarbejde og har præsenteret en VVM-redegørelse og en hvidbog, som vi kan godkende. Vores arbejde er dog slet ikke overstået endnu. Nu skal planerne føres ud i livet. Det ser vi frem til at følge som miljømyndighed.”   

 

For yderligere information, kontakt venligst:
Thomas Haugaard Pedersen, Konstitueret styrelseschef, Råstofstyrelsen, telefon 34 68 18, e-mail: thomash@nanoq.gl Najaaraq Demant-Poort, Styrelseschef, Miljøstyrelsen for råstofområdet, telefon 34 68 38, e-mail: nasd@nanoq.gl