Flere blåhvilling til Grønland i færøsk farvand

Trawler

Protokol for 2017

Grønland og Færøerne har opnået enighed om grønlandsk fiskeri i færøsk farvand og Færøernes fiskeri i grønlandsk farvand. 

Grønlands kvote på blåhvilling på 8.000 tons ved Færøerne forhøjes med 5.000 tons.  Grønlands kvote på blåhvilling i NEAFC i internationalt område vil i 2017 være på 7.268 tons.

Grønland vil i 2017 få adgang til at fiske denne kvote i færøsk farvand.

Således vil Grønland får mulighed for samlet at fiske 20.268 tons blåhvilling i færøsk farvand. 

Færøernes adgang til fiskeri i grønlandsk zone udvides med 400 tons torsk og 50 tons hellefisk i Østgrønland.

Grønland har således igen indgået en udvidet fiskeriaftale med Færøerne for 2017.

Departementet for Fiskeri og Fangst den 12. og 13. december 2016 på embedsmandsplan forhandlet med Færøerne om gensidige fiskerirettigheder for 2017.

Forhandlingerne fandt sted i København.

Fiskerierhvervet var igen i år repræsenteret ved forhandlingerne.

De grønlandske redere og erhvervslivets repræsentanter, som deltog i forhandlingerne, vurderer sammen med Departementet for Fiskeri og Fangst at udvidelsen af fiskeriaftalen med Færøerne er meget tilfredsstillende.

Yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Emanuel Rosing. E mail: emanuel@nanoq.gl