Naalakkersuisoq for Råstoffer igangsætter dialog med kommunerne

Naalakkersuisoq for Råstoffer, Múte Borup Egede, fortsætter sit arbejde om at skabe mere fokus på råstofområdet og herunder at få de lokale råstofaktørerne i tale. Tirsdag d. 6. december blev der afholdt møde med Kommuneqarfik Sermersooq´s borgmester Asii Chemnitz Narup.

Dagen efter d. 7. december afholdte Naalakkersuisoq for Råstoffer så møde med Kommune Kujalleq’s borgmester Jørgen Wæver Johansen, hvor der i forlængelse af mødet også blev et møde med flere af kommunens erhvervsfolk.

Til begge møder med kommunerne blev der drøftet kommunens og selvstyrets fælles interesser i at fremme lovende råstofprojekter. Disse projekter kan have stor betydning for det grønlandske samfund og ikke mindst for lokalsamfundene, da det vil være med til at skabe øget beskæftigelse og omsætning. Kort sagt skal råstofprojekterne være med til, at opretholde et sundt og fremtidssikret velfærdssamfund i Grønland.

Til alle møderne var der åben dialog, som Naalakkersuisoq for Råstoffer ser frem til, at fortsætte med i det nye år. Naalakkersuisoq mener, at åbenhed og dialog skal være vigtige redskaber for at skabe de rigtige rammer for det fremtidige samarbejde og han udtaler:

”Mineaktiviteter i Grønland er ikke en simpel proces, fordi påvirkningerne på lokalsamfundet og miljøet kan være store. Beslutningen om at tillade miner kræver, at disse påvirkninger er fuldt belyst, og at borgere og beslutningstagere har forholdt sig til de eventuelle påvirkninger. Både de positive og negative. Ligeledes kan processen være langtrukken inden eventuelle mineaktiviteter kan starte Derfor er dialog og en fælles forståelse af problematikkerne meget vigtige for mig at være med til at løse.

Efter nytår vil Naalakkersuisoq, Múte Bourup Egede, besøge de øvrige kommuner.

 

For yderligere oplysninger henvises til Departementschef i Råstofdepartementet: Jørgen T. Hammeken-Holm, mobil 55 24 66, e-mail joeh@nanoq.gl,