Qujaukitsoq til Arctic Circle

Vittus Qujaukitsoq en af hovedtalerne ved Arctic Circle Forum i Quebec, 12 december 2016

Mandag den 12. December, 2016 talte Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq ved åbningen af Arctic Circle Forum i Quebec, Canada sammen med Quebec’s Premierminister Philippe Couillard og Formand for Arctic Circle, Islands forhenværende Præsident, Ólafur Ragnar Grimsson.

I sin tale anerkendte Vittus Qujaukitsoq blandt andet fhv. Præsident Grimsson’s betydningsfulde lederskab i etableringen af Arctic Circle i 2013 for at fremme det regionale arktiske samarbejde mellem Grønland, Alaska, og den Arktiske del af Canada, som har tætte bånd og fælles arv og historie.

Vittus Qujaukitsoq udtaler efter Arctic Circle Forum i Quebec, som afsluttedes tirsdag 13. december 2016, følgende:

”Jeg har i min tale ved åbningen af Arctic Circle Forum i Quebec, særligt lagt vægt på at fortælle om den nye koalition i Grønland, som betyder at vi nu har samlet 80 % af stemmerne på vores vej mod forberedelsen af Grønlands selvstændighed. Som det første skridt efter selvstyrelovens indførelse har Grønland overtaget den lovgivningsmæssige og udøvende kompetence vedrørende mineralske råstoffer. Den kommende amerikanske administrations ønsker om økonomisk udvikling også indenfor råstofsektoren, lyder umiddelbart positivt for lande i Arktis med lignende råstofplaner.

Grønlands ønske er at udvikle og skabe mere samarbejde i Arktis på tværs af regionen, således at vi kommer væk fra den meget nord-syd orienterede tilgang til samarbejde som har været status quo i alt for mange år. På tværs af Arktis har vi en masse uudnyttede muligheder for bedre samhandel, relationer og udveksling af viden. Grønland har igennem de sidste år markant øget vores relationer med Island hvad angår flyruter og med det nye samarbejde mellem Royal Arctic Line og Eimskip som vil betyde mere direkte adgang til mange destinationer og markeder i verden. Det er sådanne tiltag som vi gerne ser flere af. Med vores nye investeringer i havne og lufthavne vil der blive åbnet op for nye trafikale muligheder med vores naboer mod både vest og øst.”

På forummet deltog ca. 200 repræsentanter fra de arktiske egnes regeringer, forretningsfolk, interesseorganisationer og oprindelige folk. I maj måned 2016 var Grønland vært for Arctic Circle forum i Nuuk og konferencen  i Quebec er en fortsættelse af formatet fra Nuuk.

Læs hele talen på engelsk

Tale på Dansk

Kontaktpersoner:

Udenrigsdiretør Kai Holst Andersen, e-mail kaoa@nanoq.gl, Mobil: +45 40 17 82 93

Repræsentationschef for Grønlands Repræsentation til USA og Canada Inuuteq Holm Olsen, e-mail inol@nanoq.gl, Mobil: +1  202 431 1660