Seminar i Qaqortoq

I dagene 13. – 14. december afholdes der seminar i Qaqortoq hvor medarbejderne i det sociale område og tværfaglig samarbejdspartnere drøfter udfordringer samt fremtidige forbedringer i Kommune Kujalleq sammen med Naalakkersuisoq Sara Olsvig, 1. Viceborgmester Simon Simonsen samt lokalpolitikere.

Seminaret afholdes som led i samarbejdet mellem kommunen og Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen, herunder Central Rådgivningsenhed.

Målet med seminaret er at sætte fokus på sagsbehandling af børn og familier i tæt samarbejde med samarbejdspartnerne.

Under seminaret skal beslutningstagerne og de administrative samarbejdspartnere, samt det tværfaglige parter drøfte de udfordringer der er i kommunen og sammen ser og kommer med forbedringer til hvordan problemer og udfordringer kan løses på et hensigtsmæssigt samarbejdsgrundlag.

"Fra tilsynsenhedens besøg i Kommune Kujalleq ved vi, at kommunen har nogle helt særlige udfordringer på socialområdet. Det har derfor været vigtigt for Naalakkersuisut at rejse hertil og holde dette seminar. Disse to dage har vist os, at kommunen har meget godt at bygge på. Det er dog vigtigt at alle parter erkender udfordringerne så vi sikrer, at vi får løftet området. Derfor planlægger vi nu et opfølgende seminar som vil afholdes i løbet af det næste år", udtaler Sara Olsvig.

For yderligere oplysninger kan man kontakte:
Central Rådgivningsenhed Tlf. 34 63 00, E mail: siunnersuisarfik@nanoq.gl