2017 kvoter på hvalros og isbjørn

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst Hans Enoksen har godkendt fordeling af kvoter for isbjørne og hvalros. Dette sker på baggrund af høringssvar fra den offentlige høring og de seneste biologiske rådgivninger for de respektive arter.

Isbjørne

Kvoten er uændret i forhold til sidste år og fordelingen på de enkelte bestande ser således ud:

Tabel 1 kvoten for isbjørne pr. 1.1.2017

Bestand

2017

Kane Basin (Qaanaaq, Savissivik undtaget)

6

Baffinbugten (Savissivik - Kangaatsiaq)

67

Davis Strædet (Sisimiut - Paamiut)

3

Nord- og Vestgrønland i alt:

76

Østgrønland og Sydgrønland (Østgrønland, Narsaq, Qaqortoq, Nanortalik)

64

I alt

140

Tabel 2 Kvotens fordeling til forvaltningsområderne er ligeledes uændret

Kane Basin

Kvote

Østgrønland

Kvote

Siorapaluk

6

Ittoqqortoormiit

35

Qaanaaq

Tasiilaq

25

Qeqertat

Nanortalik

4

Moriusaq

Qaqortoq

Narsaq

Den samlede kvote for isbjørn ligger fortsat på 140 dyr, da biologisk rådgivning fra 2010 stadigvæk gælder. I sensommeren 2016 har Grønland modtaget ny biologisk rådgivning. I foråret 2017 deltager Grønland i kvoteforhandlinger med Canada/Nunavut om de nye kvoter. Kvoterne bliver beregnet på baggrund af den estimerede bestandsstørrelse under hensynstagende til forventede klimaændringer.


Baffin Bugt

Kvote

Savissivik

18

Upernavik

37

Uummannaq

12

Qeqertarsuaq

Ilulissat

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

 

Davis Stræde

Kvote

Sisimiut

3

Maniitsoq

Nuuk

Paamiut

Ulovlige fangster vil blive fratrukket fra forvaltningsområdet, hvor fangsten er sket.

Fangståret er ifølge bekendtgørelsen 1. januar – 31. december, kommunerne kan dog selv bestemme hvornår licenser udleveres til fangerne indenfor fangståret.

Hvalros

Kvoten er uændret i forhold til sidste år, bortset fra Qaanaaq området (Nordvandsbestanden), hvor rådgivningen blev opdateret i 2015 og kvoten for Nordvandet justeret derefter. Fordelingen på de enkelte bestande ser således ud:

Tabel 1. Oversigt over kvoter for hvalros 2015-2017.

Bestand

2015

2016

2017

Biologisk rådgivning

(Grønland og Canada)

Nordvandet

86

86

85

   92 1)

Vestligevinterbestand

69

69

69

 100 2)

Østgrønland

18

18

18

 20 3)   

I alt

173

173

172

 

 +/- Jf. lovgivning vil eventuelle overskridelser fra kvoteåret 2016 blive fratrukket relevant forvaltningsområdes kvote.

1)     Angiver samlet bestandsrådgivning, inklusive anskudte/mistede dyr på 3 % for Qaanaaq
området (rådgivningen var 15 %, men man har valgt 3 % af hensyn til kødforsyningen samt hvalros kødets betydning som hundefoder for Qaanaaq området), endvidere andel af dyr der tildeles Canada/Nunavut.

2)     Samlet rådgivning, inkl. anskudte/mistede (mistede dyr på 15 % for Vestgrl.), samt 16 dyr som fanges i Canada/Nunavut.

3)     Inklusive anskudte/mistede dyr (mistede dyr på 11 % for Østgrønland).

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder 2017
Kvoterne fordeles til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse anvendes. F.eks. kan Qaasuitsup Kommune selv træffe afgørelse om, hvor stor del af kommunens samlede kvote kan anvendes til lokalområdets selvforsyning eller til omstrejfende dyr.

Tabel 2. Fordeling af kvoter for hvalros 2015-2017

Nordvandet

Kvote 2015

Kvote 2016

Kvote 2017 1)

Qaanaaq

86

86

85

Vestgrønland

 

 

 

Upernavik

39

39

39

Uummannaq

Qeqertarsuaq

Ilulissat

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

30

30

30

Maniitsoq

Vestgrønland ialt

69

69

69

 

Østgrønland

Kvote 2015

Kvote 2016

Kvote 2017 1)

Ittoqqortoormiit

18

18

18

Ammassalik

Østgrønland i alt

18

18

18

1) Jf. lovgivning vil eventuelle overskridelser fra kvoteåret 2015 blive fratrukket relevant forvaltningsområdes
    kvote.

Lovgrundlag
I forbindelse med fangst af hvalros er de nærmere bestemmelser beskrevet i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.

Overføring af ubrugte kvoter – ”Carry-over”
Fra og med justeringen af kvoterne i august 2014 var det muligt at overføre ubrugte hvalros kvoter til det næste kvoteår. Dette er efter, at NAMMCO´s videnskabelige komité har konkluderet, at der ikke er biologiske argumenter imod carry-over. Dvs. ikke-opfangede restkvoter fra året før kan overføres til næste kvoteår. Det er den ikke-akkumulerende metode, som skal bruges for første gang og fremadrettet. Der henvises til pressemeddelelse om carry-over af 18. februar 2016.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Afdelingschef Amalie Jessen. E-mail: amalie@nanoq.gl tlf. +299 345304, mobiltlf. +299 553342