3.700 tons torsk til Grønland i Barentshavet

Trawler

Det norske kvote på helleflynder i Østgrønland er reduceret med 90 tons – dog fik Norge forhøjet sin kvote på brosme med 140 tons.

Departementet for Fiskeri og Fangst har indgået en aftale om fiskeri mellem Grønland og Norge for 2017.

Forhandlingerne om fiskerirelationerne blev gennemført på embedsmandsplan i København i dagene 8. - 9. december 2016.

Aftalen baserer sig på fiskeriaftalen mellem Grønland og Norge af 9. juni 1992 og vil danne grundlag for det grønlandske fiskeri i norsk farvand og det norske fiskeri i grønlandsk farvand i 2017.

Grønlands fiskeri efter torsk, kuller og sej i norsk farvand er fastholdt på samme niveau som i 2016 med visse ændringer. For 2017 vil 200 tons sej blive byttet med 200 tons torsk.

Grønland kan fortsat fiske 3.700 tons torsk i Barentshavet samt 900 tons kuller og 500 tons sej.

Desuden er Grønlands bifangst kvote forhøjet med 40 tons.

Den norske kvote på helleflynder i Østgrønland er reduceret med 90 tons. Til gengæld har de fået tildelt en brosme kvote på 340 tons også i Østgrønland, hvilket er en stigning på 140 tons.

Aftalen med Norge for 2017 anses af både det grønlandske fiskerierhverv og Departementet for Fiskeri og Fangst som tilfredsstillende og af stor værdi for Grønland.

For yderligere oplysninger kontakt: Afdelingschef Emanuel Rosing, e mail: emanuel@nanoq.gl

Nedenfor følger tabel for 2017-protokollen sammenlignet med tal for den årlige protokol tilbage fra 2009 i tons:

Land

Art

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Grønland i Norge

Torsk i Barentshavet

1.625

2.150

2.150

3.200

3.500

3.500

3.500

3.500

3.700

 

 

Kuller i Barentshavet

360

630

630

1.050

1.050

900

900

900

900

 

 

Sej i Barentshavet

730

1.000

1.000

1.000

1.000

700

700

700

500

 

 

Bifangst

150

260

260

260

260

260

260

260

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge i Grønland

Hellefisk Vest

700

900

900

900

900

900

900

900

900

 

 

Hellefisk Øst

375

275

275

275

275

275

500

400

400

 

 

Helleflynder Øst

235

235

235

160

160

160

160

100

10

 

 

Torsk Vest/Øst

750

750

 

750

 

750

 

750

 

1.200

 

1.200

1.200

1.200

 

 

Bundlevende rødfisk

100

400

400

400

400

600

800

800

800

 

 

Brosme Øst

0

0

0

0

0

0

0

200

340

 

 

Bifangst

150

150

150

150

150

150

150

150

150