Reaktion på Forsvarets udmelding om genåbning af Grønnedal

Af Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen

Den 8. december har man i Danmark besluttet, at genetablere Forsvarets tilstedeværelse i Grønnedal i form af ”et strategisk, logistisk støttepunkt, som kan anvendes dels til oplægning af brændstof, opbevaring af havmiljøbekæmpelsesmateriel mv., dels til øvelses- og uddannelsesformål”. [1]

Mine embedsfolk holdt i mandags møde med departementschefen i Forsvarsministeriet omkring netop Grønnedal. Her blev det understreget, at man fra grønlandsk side fastholder, at der skal gennemføres en grundig miljøoprydning – uanset om Forsvaret genetablerer deres tilstedeværelse eller ej. Det holder jeg naturligvis fast i, da det er helt grundlæggende, at Forsvaret rydder ordentligt op efter sig og tager hånd om de forureninger, som de har forårsaget på stedet.

Forsvaret har lovet at vende tilbage med flere informationer om en genetablering af tilstedeværelsen i Grønnedal. Jeg vil som Naalakkersuisoq for Miljø fortsat holde Danmark op på, at Grønland ikke kan acceptere, hvis en genåbning af Grønnedal handler om, at Danmark løber fra sit ansvar for at rydde op.


For yderligere oplysninger,  kontakt ministersekretær Naasunnguaq Olsen, Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug, på telefon +299 34 54 14, mobil +299 52 36 14 eller e-mail nasu@nanoq.gl.[1] ”Aftale om styrelse af Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis”, København den 8. december 2016