Replik vedr. servicekontrakter og Aluu Airlines

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger skal hermed fremkomme med følgende replik til medieomtale vedrørende Aluu Airlines involvering i den gennemførte udbudsproces vedrørende servicekontrakter om passagerbefordring:

Jf. baggrundsnotat (se link for neden) bør omtalen af sagen vedrørende Aluu og Bristow Groups afgivne tilbud nuanceres med nedenstående række forhold, der skønnes af betydning for den brede offentligheds forståelse af forløbet. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger skal på denne baggrund henstille til at omtalen af denne sag nuanceres, og at urigtige og unøjagtige oplysninger vedrørende følgende forhold dementeres:

  • Aluu Airlines har ikke afgivet tilbud på de udbudte trafikopgaver. Aluu Airlines og Bristow Group har i fællesskab og under navnet Bristow Group afgivet tilbud på trafikopgaverne. Aluu Airlines har dermed aldrig været tilbudsgiver.
  • Bristow Group har i samarbejde med Aluu Airlines afgivet tilbud på trafikopgaverne under navnet Bristow Group.
  • Bristow Group har trukket det afgivne tilbud tilbage, og har siden hen ved en senere lejlighed ønsket at afgive endnu et tilbud – denne gang betragteligt udover den økonomiske ramme.
  • Bristow Group og Aluu Airlines har ved flere lejligheder deltaget ved forhandlinger med Grønlands Selvstyre – såvel under fysiske møder, som gennem løbende skriftlig kommunikation.
  • Bristow Groups operation er afhængig af en lang række forudsætninger om indretning af fysisk infrastruktur. Disse forudsætninger vurderedes over tid i tiltagende grad at umuliggøre driftsstart pr. 1. januar 2017. Forudsætningerne omhandlede fysisk opdatering af helikopterlandingsplacer samt opførelse af en række hangarer, der med betydelig sikkerhed ville umuliggøre leveringssikkerhed 1. januar 2017 samt ville have medført yderligere betydelige anlægsomkostninger for Grønlands Selvstyre.

Baggrundsnotat


Spørgsmål til nærværende meddelelse kan rettes til Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger. E-mail: isan@nanoq.gl