Fordeling af Tips- og lottomidler Pulje B og C

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris Jakobsen, har uddelt projekttilskud i forbindelse med sidste ansøgningsrunde i 2016.

Når man spiller hos Danske Spil ydes der støtte til diverse godtgørende formål. Midlerne fra Danske Spil kaldes Tips- og Lottomidlerne og fordeles mellem 3 puljer, heriblandt Pulje B, der i alt er på 1.450.725 kr. og Pulje C på 5.386.625,41 kr.

I pulje B kan børne- og ungeorganisationer og foreninger søge projekttilskud to gange om året. Landsorganisationer kan én gang om året søge om driftstilskud til ansatte, lokaler, kontorhold, bestyrelses- og informationsarbejde og lignende.

Formålet med puljen er at styrke organisationer og foreningers samlede indsats i samfundet gennem tilskud til diverse projekter.

I pulje C kan enkeltpersoner, foreninger, organisationer, virksomheder og myndigheder søge om projekttilskud fire gange om året til almennyttige formål. Det kan f.eks. være kulturelle formål, folkeoplysningsformål, sygdomsbekæmpende og -forebyggende formål, sociale formål, friluftsformål og almennyttige forskningsformål.
Driftstilskud uddeles en gang om året og ydes udelukkende til landsdækkende foreninger og organisationer.

Næste ansøgningsfrist for projekttilskud fra pulje B og C er den 15. februar 2017. For driftstilskudsansøgninger er næste ansøgningsfrist den 1. december 2017.

Liste over uddelte tilskud kan fås på følgende link: http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Uddannelse-Kultur-Forskning-og-Kirke/Kultur-og-Kirke/Kultur/Stoetteordninger

For yderligere oplysninger kontakt Nina Møller, tlf. 345630 eller e-mail nimo@nanoq.gl