Styrket samarbejde mellem justitsministre

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig har den 7. december afholdt møde med sin kollega, den danske justitsminister Søren Pape Poulsen i forbindelsen med besøg i København.

”Jeg er glad for at få drøftet centrale sager på justitsområdet og for justitsminister Søren Pape Poulsens forståelse for de udfordringer, der gør sig gældende på justitsområdet. Jeg ser frem til at udvikle vores allerede tætte samarbejde. Målet er at sikre resultater, som borgere vil kunne mærke” udtaler naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig.

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig uddyber: ”På mødet drøftede vi bl.a. behovet for et stærkere fokus på uddannelse af anstaltsbetjentenes uddannelse og den akutte udfordring med manglende kommunefogeder i en stor del af bygderne”.

For yderligere information kan kontaktes: Departementschef Julie Præst Wilche, Tlf: 55 11 90, e-mail: jprw@nanoq.gl