Møde med selskabet Tanbreez Mining Greenland A/S

Møde mellem Naalakkersuisoq for Råstoffer og selskabet Tanbreez Mining Greenland A/S

Den nye Naalakkersuisoq for Råstoffer, Múte B. Egede, har indtaget sit politiske embede med fokus på at forbedre forholdene på råstofområdet. Et af de umiddelbare tiltag i dette henseende er at mødes med aktørerne i branchen for at høre, om der er forhold indenfor råstofområdet, som kan gøres bedre.

Naalakkersuisoq afholdt bl.a. også i den anledning et møde med selskabet Tan-breez Mining Greenland A/S. Tanbreez Mining Greenland A/S har tidligere fået afvist sin ansøgning, men har efterfølgende indledt en tæt dialog med Råstof-myndigheden ifm. vejledning i, hvad og hvordan selskabet kan få opdateret sine ansøgningsdokumenter.

Mødet var konstruktivt, hvor Naalakkersuisoq fik Tanbreez’ status på ansøg-ningsprocessen. Endvidere blev der udvekslet ideer og muligheder for fremtidige forhold, som Råstofmyndigheden kan vurdere nærmere i sine bestræbelser på at smidiggøre administration og lovgivningen.

Der er ingen tvivl for Naalakkersuisoq, Múte B. Egede, at dette projekt er vigtigt for Grønland og især Sydgrønland, da det vil skabe arbejdspladser og vækst i regionen. Tanbreez ønsker at udvinde sjældne jordarter ved ”Kringlerne” i Syd-grønland.

Naalakkersuisoq for Råstoffer udtaler efter mødet med Tanbreez:

”Tanbreez er et lovende mineprojekt i Sydgrønland. Derfor er Naalakkersuisut og Tanbreez enige om, at vi i fællesskab skal rydde de sidste sten af vejen, så etableringen af minen kan realiseres. Det er afgørende for Nalakkersuisut, at sikre fremdrift i projektet, da det vil skabe lokale arbejdspladser og vækst. På den anden side set, så har Naalakkersuisut krav på at tage stilling til sådanne komplekse mineprojekter på et fyldestgørende grundlag. Der er mange forhold som kan trække i hver sin retning, og derfor er det vigtig for Naalakkersuisut, at alle disse forhold er ordentligt belyst. ”

Derfor ser Naalakkersuisoq for Råstoffer, Múte B. Egede, frem til, at Tanbreez fremsender alle de opdaterede ansøgningsdokumenter. Dette vil bringe projektet et yderligere trin nærmere til at Naalakkersuisut kan forholde sig til en opdateret ansøgning.

For yderligere oplysninger henvises til Departementschef i Råstofdepartementet: Jørgen T. Hammeken-Holm, mobil 55 24 66, e-mail joeh@nanoq.gl