Møde med NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg

Den 30. november og 1. december 2016 var Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq i Bruxelles for at være hovedtaler ved Arctic Futures Symposium, mødes med udvalgte europaparlamentarikere og endeligt for at mødes med NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg.

Inden mødet med NATO’s generalsekretær blev der afholdt møder med Danmarks, Islands og Norges NATO ambassadører som orienterede om deres respektive prioriteringer og udfordringer i forsvarssamarbejdet.

Mødet med NATO’s generalsekretær fandt sted umiddelbart forud for NATO udenrigsministermødet som afholdes den 6.-7. december 2016. Udenrigsministermødet er det første efter det amerikanske præsidentvalg, og der er derfor meget fokus i NATO på vigtigheden af de transatlantiske bånd. NATO står overfor store sikkerhedspolitiske udfordringer, både i forhold til Rusland, men også i forhold til ustabilitet syd for alliancen.

Interne udviklinger hos NATO medlemmer, som BREXIT, udviklingen i Tyrkiet og det kommende skifte i administration i USA øger uforudsigeligheden og dermed også usikkerheden.

På Vittus Qujaukitsoqs møde med Jens Stoltenberg, blev den vigtighed som NATO tillægges fra grønlandsk side understreget, idet Grønlands sikkerhed som omfattet af NATO’s kollektive sikkerhedsgaranti, også sikres af alliancen.

Vittus Qujaukitsoq udtaler efter mødet:

”Jeg har på mødet med generalsekretæren orienteret om den nye koalition i Grønland, og den fælles vigtighed som koalitionen sætter på arbejdet med at opnå selvstændighed for Grønland. Herudover har jeg gjort det klart hvordan det er et enstemmigt Inatsisartut som 17. november 2016 har stået bag Naalakkersuisut i at Grønland skal sikres støre gavn af USA’s militære tilstedeværelse i Grønland, herunder fra brugen af Thule Air Base.

Jeg orienterede også om at de over 30 forladte amerikansk/danske militæranlæg i Grønland som er bygget enten under 1941 forsvarsaftalen eller den efterfølgende 1951 NATO forsvarsaftale er efterladt uden nogen form for oprydning, samt om den meget væsentlige radioaktive forurening som er fundet sted i Nordgrønland som følge af 1968 flystyrtet.

Generalsekretæren fik således indblik i hvordan synet på Danmark, USA og NATO i disse år bliver påvirket af den manglende baseoprydning, den radioaktive forurening og Camp Century og Thule Air Base-sagerne. Endeligt orienterede jeg om Inatsisartuts mandat til om nødvendigt at kræve genforhandling af 1951 forsvarsaftalen.”


For yderligere information kontakt: Udenrigsdirektør Kai Holst Andersen +299 553331